Search
Close this search box.

اصلاح تبصره (۱) ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (ز) اصلاحی تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

فهرست مطالب

اصلاح تبصره (۱) ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (ز) اصلاحی تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شماره ۵۸۹۱۲/ت۶۱۴۵۹هـ ۱۴۰۲/۴/۶
اصلاح تبصره (۱) ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (ز) اصلاحی تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۴/۴ به پیشنهاد شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۱) ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (ز) اصلاحی تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۲۱۷۵/ت۶۰۴۶۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۴۱۸۸/ت۶۰۶۵۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۷، بعد از واژه “وزنی” عبارت “و پنجاه درصد (۵۰%) جهت تبدیل قیر به آسفالت برای معابر و بهسازی روستاها” الحاق می­شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON