Search
Close this search box.

مصوبات هفتاد و هفتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

فهرست مطالب

مصوبات هفتاد و هفتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

شماره ۸۰/۱۰۶۹۸۲ ۱۴۰۲/۶/۱۲

مصوبات هفتاد و هفتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان غذا و دارو

سازمان ملی استاندارد ایران ـ سازمان بهزیستی کشور

سازمان شیلات ایران

هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان هیأت یاد خواهد شد در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵و قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف ـ تصویب مجوز جمع آوری و فروش ضایعات

۱. تعداد ۴ عنوان مجوز به شرح ذیل در حوزه خرید، تفکیک از مبدأ، بازرسی و جمع آوری مواد و کالای قابل بازیابی که به اختصار «جمع آ وری و فروش ضایعات» خوانده می شود، به همراه راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک، هزینه ها و زمان صدور آن ها به فهرست مجوزهای اتاق اصناف ایران اضافه می شوند (راهنمای دریافت ۴ عنوان مجوز مذکور، ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

الف. جمع آ وری و فروش ضایعات (عمومی)

ب. جمع آوری و فروش ضایعات (مواد نفتی)

ج. فعالیت سکوها (پلتفرم ها) در حوزه جمع آوری و فروش ضایعات

د. جمع آوری و فروش ضایعات (توسط وانت بار)

تبصره: بعد از تخصیص کد ISIC به مجوز «جمع آوری و فروش ضایعات توسط وانت بار» توسط هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، دبیرخانه هیأت امکان ثبت درخواست و صدور این مجوز را در درگاه ملی مجوزها فعال خواهد کرد.

۲. دبیرخانه هیأت مکلف است، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کند و در دسترس عموم قراردهد.

۳ . دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مکلف است، درگاه تخصصی برای صدور این مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را برای متقاضیان به صورت کاملاً الکترونیک از طریق درگاه ملی مجوزها صادر نماید.

۴. به دبیرخانه هیأت اجازه داده می شود، در تعامل با اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و در ادامه پروژه پاکسازی، شرایط دشوار صدور همه پروانه های کسب را در چارچوب قوانین و مقررات کشور حذف و در درگاه ملی مجوزها اعمال کند.

ب ـ تمدید پروانه ساخت و گروه بندی محصولات غذایی و آشامیدنی

۱. سازمان غذا و دارو مکلف است طی یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه، دستورالعمل گروه بندی محصولات غذایی و آشامیدنی را برای کلیه محصولات غذایی و آشامیدنی در حداکثر ۱۸ دسته اصلی، تصویب و بر اساس آن مجوز محصولات غذایی و آشامیدنی را به صورت کاملاً الکترونیک از طریق درگاه ملی مجوزها صادر کند.

۲. در خصوص تعرفه پروانه های ساخت: سازمان غذا و دارو مکلف است تعرفه را برای گروه محصولات غذایی و آشامیدنی تعریف کند (نه به ازای هر عنوان محصول ذیل گروه) و نتیجه را طی یک ماه برای گروه طعم دهنده ها و ۶ ماه برای سایر محصولات، برای تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال نماید.

۳. سازمان غذا و دارو مکلف است تا زمان ابلاغ دستورالعمل جدید، اعتبار پروانه های ساخت در حال انقضا را به صورت شش ماهه تمدید کند.

ج ـ حکم در خصوص فعالیت سکوها در حوزه عرضه دارو

۱. کلیه سکوهای (پلتفرم های) دارای مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی می توانند در حوزه عرضه دارو از « داروخانه های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.

۲. سازمان غذا و دارو مکلف است دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه ها با پلتفرم ها (برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی) را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

۳. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مجوز فروش برخط دارو توسط شرکت های توزیع کننده به داروخانه ها و نیز دستورالعمل به کارگیری خدمات سکوها توسط شرکت های توزیع کننده را طی چهار ماه ابلاغ نماید.

د ـ حذف ۲۱ عنوان مجوز سازمان بهزیستی و اصلاح مدت زمان صدور مجوزهای آن

۱. با پیشنهاد و گزارش توجیهی سازمان بهزیستی کشور مبنی بر خروج عناوین زیر از فهرست مجوزهای آن سازمان موافقت و بند (د) مصوبه پنجاه و نهمین نشست هیأت به شماره ۸۰/۳۱۶۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ اصلاح می شود .

Ÿ مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی (۱۱ عنوان)

Ÿ مراکز خانه سلامت دختران و زنان (۳ عنوان)

Ÿ مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان زنان و مردان ۱۸ تا ۶۵ ساله (۲ عنوان)

Ÿ مرکز درمانی سرپایی وابستگی به مواد برای افراد بالای ۱۸سال (۱ عنوان)

Ÿ مرکز سرپناه شبانه برای زنان و مردان بالای ۱۸ سال (۲ عنوان)

Ÿ مرکز سرپناه شبانه گذری برای زنان و مردان بالای ۱۸ سال (۲ عنوان)

دبیرخانه هیأت موظف است امکان شکایت متقاضیان تأسیس این مراکز را فراهم آورد و در صورت وصول شکایت و تشخیص منع ورود متقاضیان به این مجوزها، موضوع را به هیأت گزارش کند.

فهرست مجوزهای حذف شده (شامل موافقت اصولی و فعالیت)

….
۲.
با پیشنهاد و گزارش توجیهی سازمان بهزیستی کشور مبنی بر اصلاح مدت زمان صدور مجوزهای آن سازمان در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سقف زمانی صدور مجوزهای سازمان مذکور موضوع بند (د) مصوبه پنجاه و نهمین نشست هیأت به شماره ۸۰/۳۱۶۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ اصلاح و ۶۰ روز کاری تعیین می شود .

هـ ـ حذف بند ۱ـ۱ مصوبه جلسه ۴۳ نشست هیأت مقررات زدایی

بند ۱ـ۱ مصوبه جلسه ۴۳ هیأت مقررات زدایی به شماره ۸۰/۱۲۰۴۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ (در خصوص فرایند تأسیس شرکت های با مسئولیت محدود در تهران) لغو می شود.

و ـ الزام دستگاه ها به آموزش شفاف فرایند صدور مجوز در درگاه تخصصی

به منظور شفاف شدن فرایند و نیز راهنمایی موثر متقاضیان مجوز، همه مراجع صدور مجوز مکلفند راهنمای تصویری (ویدیویی) همه مراحل از ثبت درخواست تا دریافت مجوز را بر اساس شیوه نامه ابلاغی دبیرخانه هیأت تهیه و پس از تأیید دبیرخانه هیأت، در درگاه تخصصی خود بارگذاری کنند.

ز ـ حکم در خصوص طراحی و اجرای سامانه نظارت پسینی دستگاه ها

کلیه مراجع صدور مجوز مکلفند طی دو ماه از ابلاغ این مصوبه، دستورالعمل و سند فنی سامانه هوشمند نظارت پسینی خود را براساس شیوه نامه ابلاغی دبیرخانه هیأت تهیه و پس از تأیید دبیرخانه هیأت، سامانه نظارت پسینی خود را طی حداکثر چهارماه
از ابلاغ این مصوبه، راه اندازی و بهره برداری کنند؛ به نحوی که همه صاحبان مجوز صادره توسط آنها مورد نظارت موثر قرار گیرند و هر نوع تخلف در فعالیت اقتصادی­ مربوطه تا حد امکان مورد رصد و برخورد قانونی قرار گیرد.

تبصره: مراجع صدور مجوز مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش و تحلیل نظارت پسینی عملکرد صاحبان مجوز را بر اساس شیوه نامه ابلاغی دبیرخانه هیأت، به این هیأت ارایه کنند. هزینه های راه اندازی سامانه با بودجه داخلی دستگاه ها و در صورت لزوم با کمک دبیرخانه هیأت تأمین می شود.

ح ـ الزام دبیرخانه هیأت به شفاف سازی شرایط مجوزهای حوزه دام، طیور و شیلات وزارت جهاد کشاورزی

به دلیل وجود ابهام در شرایط «تعهد به رعایت قوانین، مقررات و ضوابط فنی مطابق پیوست» و «تعهد به رعایت قوانین، مقررات و ضوابط بهداشتی مطابق پیوست» در کاربرگ مجوزهای «موافقت اصولی شیلات صنعتی و نیمه صنعتی»، «موافقت اصولی تأسیس دام پروری صنعتی و نیمه صنعتی (طیور)» و «موافقت اصولی تأسیس دام پروری صنعتی و نیمه صنعتی (دام)» و عدم ارسال پیوست های مورداشاره شرایط کاربرگ های فوق توسط وزارت جهاد کشاورزی به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی، دبیرخانه هیأت موظف است موارد نقص در شرایط صدور مجوزهای فوق الذکر را بر اساس ضوابط در دسترس، تهیه کرده و پس از حذف شرایط زاید بدون پشتوانه قانونی یا مصوبه هیأت وزیران، کاربرگ های تکمیل و اصلاح شده را پس از طرح و تصویب در هیأت، در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کند.

ط ـ تصویب ۱۰ عنوان مجوز صید و صیادی مربوط به سازمان شیلات

۱ . تعداد ۱۰ عنوان مجوز صید و صیادی مربوط به سازمان شیلات به شرح زیر به همراه راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک، هزینه ها و زمان صدور آنها تصویب شد (راهنمای دریافت ۱۰ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۱۰ عنوان مجوز صید و صیادی مربوط به سازمان شیلات:

۱. گواهی پیش نیاز فنی شناور قایق صیادی

۲. گواهی پیش نیاز فنی شناور قایق صید ماهیان زینتی به روش غواصی

۳. گواهی پیش نیاز فنی کشتی پشتیبان

۴. گواهی پیش نیاز فنی شناور لنج صیادی آب های دور

۵. پروانه صید شناور قایق صیادی

۶. پروانه صید شناور قایق صید ماهیان زینتی به روش غواصی

۷. پروانه فعالیت کشتی پشتیبان

۸. پروانه صید شناور لنج صیادی آب های دور

۹. تمدید پروانه صید شناور لنج صیادی ساحلی

۱۰. تمدید پروانه صید کشتی صیادی

۲. دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و در دسترس عموم قرار دهد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است، درگاه تخصصی برای صدور این مجوزها را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به صورت کاملاً الکترونیک از طریق درگاه ملی مجوزها صادر نماید.

۳. در خصوص مبنا و مبالغ تعرفه های مجوزهای فوق مقرر شد مراتب در کارگروهی مشترک (متشکل از دبیرخانه هیأت، نماینده دستگاه و نماینده دیوان محاسبات کشور) مورد بازنگری قرار گیرد؛ همچنین لازم است تعرفه صدور و تمدید مجوزهای ردیف ۵ الی ۱۰ فهرست فوق، با مصوبات هیأت محترم وزیران و نیز ماده ۵۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی تطبیق داده شود، و پس از تأیید در کمیته تخصصی هیأت ابلاغ گردد.

۴. با تفکیک مجوز پروانه صید به ۱۰ مجوز فوق، مجوز «پروانه صید» مصوب پنجاه و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی به شماره ۸۰/۱۲۵۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ از فهرست مجوزهای سازمان شیلات حذف می شود.

۵ . در بند ـ ل ـ مصوبه جلسه ۷۶ هیأت مقرات زدایی به شماره ۸۰/۸۶۳۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۶ عبارت خرداد و تیر ۱۴۰۱ به خرداد و تیر ۱۴۰۲ تغییر می یابد.

ی ـ اصلاح آیین نامه کنترل کیفی و ثبت مواد کودی

در راستای تسهیل کسب و کار تولید کود کشاورزی، آیین نامه کنترل کیفی و ثبت مواد کودی موضوع مصوبه شماره ۰۲۰/۲۳۵۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر اصلاح شد.

۱ـ عبارت «آزمایشگاه همکار: هر آزمایشگاهی که از طرف مؤسسه مورد تأیید قرار گیرد.» از بند (۱۳) ماده ۲ آیین نامه کنترل کیفی و ثبت مواد کودی به عبارت «آزمایشگاه همکار: هر آزمایشگاهی که از طرف مؤسسه و یا مؤسسه دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد مورد تأیید قرار گیرد» تغییر می یابد .

۲ـ عبارت «مؤسسه مجاز است به هر ترتیبی اطلاعات ارایه شده از حیث مشخصات فنی ماده و اطلاعات تولیدکننده، واردکننده و تأمین کننده را پیش از ثبت ماده کودی بررسی و صحت آن اطمینان حاصل نماید.» از تبصره (۳) ماده ۳ آیین نامه کنترل کیفی و ثبت مواد کودی به عبارت «مؤسسه موظف است اطلاعات ارایه شده مواد کودی را از حیث مشخصات فنی ماده اطلاعات تولیدکننده، واردکننده و تأمین کننده پیش از ثبت آن، بر اساس استانداردهای ملی موجود و در غیر این صورت بر اساس ضوابط مراجع معتبر جهانی، بررسی و از صحت آن اطمینان حاصل نمایید.» تغییر یابد .

۳ـ عبارت «مؤسسه موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از دریافت مدارک تکمیل شده، فرایند بررسی مواد کودی را انجام و در صورت تشخیص صلاحیت، شماره ثبت و اعلام و در صورت عدم تأیید، مراتب را با ذکر دلایل منعکس نماید.» از تبصره ماده ۹ آیین نامه کنترل کیفی و ثبت مواد کودی به عبارت «مؤسسه موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از دریافت مدارک تکمیل شده، فرایند بررسی مواد کودی را به استناد گزارش آزمایشگاه همکار و یا آزمایشگاه مرجع مؤسسه انجام و در صورت تشخیص صلاحیت، شماره ثبت و اعلام و در صورت عدم تأیید، مراتب را با ذکر دلایل منعکس نماید.» تغییر یابد.

ک ـ تصویب و اصلاح ۴ عنوان مجوز جامانده پروانه کسب (صنفی)

۱ . تعداد ۴ عنوان پروانه کسب (صنفی) به شرح ذیل به همراه راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور آن به تصویب رسید (راهنمای دریافت ۴ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲.دبیرخانه هیأت مکلف است راهنمای دریافت مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و در دسترس عموم قرار دهد.

۳. دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مکلف است، درگاه تخصصی برای صدور این مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را برای متقاضیان به صورت کاملاً الکترونیک از طریق درگاه ملی مجوزها صادر نماید.

۴ کاربرگ جامانده راهنمای دریافت پروانه کسب (صنفی)

۱. بسته بندی مواد غذایی ( شامل ۴۴ عنوان)

۲. ماساژ آرامبخش عمومی (غیردرمانی) (شامل ۳ عنوان)

۳. فراوری و فروش قهوه در محل تولید و شعبات

۴. تهیه و توزیع ساندویچ سرد و گرم در شعب اختصاصی ( شامل دو عنوان)

ل ـ اصلاح کاربرگ مجوزهای مؤسسه بذر و نهال

بنا به درخواست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (در چارچوب قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲)، افزایش هزینه از مبلغ ۸۶۱۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۴۸۰۰۰ ریال برای مجوز «بازرسی مزارع تولید بذر و نهالستان ها» و از مبلغ ۱۹۶۳۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۸۴۷۰۰۰ ریال برای مجوز «تولید بذر» و «تولید نهال»، به تصویب رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات زدایی

و بهبود محیط کسب و کار ـ سیداحسان خاندوزی

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON