رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۲۴۴۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۲۵۳۲۷۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مدیر کل امور اداری و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۲۴۴۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۲۵۳۲۷۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مدیر کل امور اداری و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ابطال نشد

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۲۴۴۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۲۵۳۲۷۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مدیر کل امور اداری و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/06/30

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۲۴۴۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۲۵۳۲۷۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مدیر کل امور اداری و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ابطال نشد

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۳

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۲۴۴۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۲۴

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۵۳۲۷۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مدیر کل امور اداری و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۵۳۲۷۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مدیر کل امور اداری و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

پیرو مذاکرات انجام شده با سازمان اداری و استخدامی کشور و اعلام موافقت شفاهی سازمان مذکور، خواهشمند است نسبت به برقراری فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۳۵% برای کارکنان مشمول برابر مقررات اقدام فرمائید. بدیهی است برقراری فوق العاده مذکور منوط به تأمین اعتبار فوق العاده مذکور از محل صرفه جویی و منابع داخلی استان و اخذ موافقت ذیحساب محترم می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ بر اساس تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰۰ مورخ ۹۳/۱۱/۱۵ هیأت وزیران کیفیت و کم و کیف فوق العاده مذکور عنوان شده است صدور و ابلاغ بخشنامه معترض عنه موجب گردیده که علاوه بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادارات کل فرهنگ و ارشاد استان ها نسبت به اصلاح احکام حقوقی کارکنان مشمول (رسمی، پیمانی و قراردادی) در خصوص فوق العاده ویژه بر مبنای محاسبه ۳۵ درصد و پرداخت آن بدون رعایت شرط اخیر در بند (۱) تصویب نامه هیأت وزیران اقدام نمایند وزارت خانه مذکور مرجع ذی صلاح قانونی برای صدور مجوز افزایش فوق العاده ویژه نمی باشد.

۲ ـ مطابق جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در سال جاری صدور هرگونه مجوز جدید جهت افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده ها و نظایر آن توسط مراجع ذی ربط از جمله شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت عنوان از محل هر نوع اعتبار ممنوع است. لذا بخشنامه مزبور موضوع شکایت مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

از طرف شکایت (خوانده) پاسخی واصل نگردید.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع در خصوص مصوبه موضوع شکایت نشده است.

پرونده شماره هـ ع/ ۰۲۰۰۰۲۳ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۵۳۲۷۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مدیر کل امور اداری و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برقراری فوق العاده ویژه در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۷ با حضور نمایندگان وزارت فوق الذکر مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً: در تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ با برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان مشمول تا سی و پنج درصد حقوق و فوق العاده های مستمر موافقت شده بخشنامه مورد شکایت نیز متضمن حکمی مبنی بر تجاوز از سی و پنج درصد مقرر در تصویبنامه فوق نمی باشد.

ثانیاً: عبارت «تا سقف ۳۵% برای کارکنان مشمول برابر مقررات» در بخشنامه مورد شکایت مبین مقید بودن، متن نامه ابلاغی به مقررات از جمله تصویبنامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ و کلیه شرایط تصویبنامه مزبور می باشد.

ثالثاً: در قسمت اخیر بخشنامه برقراری فوق العاده مذکور را منوط به تأمین اعتبار و اخذ موافقت ذیحساب نیز نموده است.

با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره ۲۵۳۲۷۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ اداره کل امور اداری و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل ابطال تشخیص داده نشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON