مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع بندرعباس

فهرست مطالب

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع بندرعباس

شماره ۹۴۵۲۵/۳۰۰ ۱۴۰۲/۵/۲۹

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع بندرعباس

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ مصوبات جلسات مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸، ۱۴۰۲/۱/۲۰و۱۴۰۲/۴/۳۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان در خصوص تامین زمین مورد نیاز نهضت ملی مسکن از طریق الحاق اراضی واقع در شمال محور شهید رجائی را مورد بررسی قرار داد و با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ کمیته فنی و آخرین تصمیمات متخذه در مرجع استانی (۱۴۰۲/۴/۳۱) به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

الف: همسو با آخرین مصوبه مرجع استانی و با عنایت به صورتجلسه کمیته فنی در فاز اول با الحاق ۱۶۱ هکتار اراضی با مالکیت دولت واقع در شمال بزرگراه شهید رجایی (سمت شرق اراضی گردشگری پنجه علی) موافقت می گردد.

ب: الحاق اراضی تا سقف مقرر در صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ شورای برنامه ریزی و توسعه پس از بررسی در کمیته جهت تصمیم گیری به شورای عالی ارجاع گردد.

ج: همچنین لازم است طرح جامع اراضی الحاقی با رعایت چهارچوب زیر تهیه و پس از تائید در کمیته فنی و ابلاغ توسط دبیر شورا ملاک اقدامات آتی کمیسیون ماده ۵ قرار گیرد.

۱ـ تعیین تکلیف خط انتقال گاز و حرایم آن در مرجع استانی با عنایت به اینکه با حفظ وضع فعلی و لزوم رعایت حرایم ایمنی و خطرزائی آن عملا بخش های وسیعی از عرصه های مستعد توسعه مسکونی در داخل محدوده قبلی و اراضی الحاقی قابل استفاده نخواهد بود. در هر صورت رعایت حریم ایمنی (بدون هرگونه بارگذاری) و حریم خطرزائی (بارگذاری سطوح سبز باز با مستحدثات کم) در طرح جامع اراضی الزامیست.

۲ـ حرائم خطوط انتقال برق و همچنین بستر و حریم مسیل های متداخل با زمین دقیقا براساس اعلام نظر مراجع مربوطه استانی در طرح لحاظ شود.

۳ـ با توجه به توپوگرافی زمین حداکثر هماهنگی معابر با بستر طبیعی زمین در جهت کاهش هزینه های آماده سازی اعمال شود. همچنین عرصه دارای توپوگرافی نامناسب در مرکز زمین با سطوح سبز و باز و حداقل بارگذاری و مداخله در بستر طبیعی حفظ شود.

۴ ـ مطالعات عارضه سنجی ترافیکی طرح به تائید شورای هماهنگی ترافیک استان برسد.

۵ ـ نوار سبز حفاظتی حداقل به عرض ۳۰ متر از بعد از پوسته محور شهید رجائی لحاظ شود.

۶ ـ تامین سرانه­های خدماتی در همه سطوح (درمقیاس محله تا شهر) مطابق مصوبه تدقیق سرانه ها و واحدپذیری با تبعیت از الگوی تراکمی غالب شهر الزامیست.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON