Search
Close this search box.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دامغان، الحاق اراضی دولتی به محدوده در اجرای قانون جهش تولید مسکن

فهرست مطالب

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دامغان، الحاق اراضی دولتی به محدوده در اجرای قانون جهش تولید مسکن

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دامغان، الحاق اراضی دولتی به محدوده در اجرای قانون جهش تولید مسکن

تاریخ تصویب:
1402/07/17

QR

جزئیات متن قانون

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دامغان، الحاق اراضی دولتی به محدوده در اجرای قانون جهش تولید مسکن

شماره ۱۰۸۱۶۱/۳۰۰ ۱۴۰۲/۶/۱۹

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دامغان، الحاق اراضی دولتی به محدوده در اجرای قانون جهش تولید مسکن

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان درخصوص «الحاق ۴۵/۵ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر دامغان» و مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان در زمینه «الحاق ۱۱۸ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر دامغان» (هر دو مصوبه در راستای طرح نهضت ملی مسکن) را با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف ـ اراضی ۴۵/۵ هکتاری ـ با توجه به موقعیت مناسب اراضی مذکور در بلافصل محدوده شهر و در نتیجه مجاورت با بافت مسکونی و دسترسی مناسب به خدمات عمومی و راه های درون شهری با الحاق اراضی مذکور موافقت شده و مقرر می گردد طرح آماده سازی اراضی با در نظر گرفتن موارد زیر مورد تصویب کمیسیون ماده ۵ قرار گیرد:

• حذف اراضی واقع در حریم کنار گذار شمالی(تهران ـ مشهد) از اراضی الحاقی و عدم ایجاد هرگونه دسترسی از شریان مذکور(براساس نظر اداره کل راهداری استان مکاتبه شماره ۸۷/۸۹۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲)

• رعایت حریم خط انتقال آب و چاه آب شرب موجود در اراضی (براساس مکاتبه شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۱۹۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۴ آبفا)

• رعایت حریم پست برق و خطوط برق فشار قوی متداخل با اراضی (براساس مکاتبه شماره ۱۶۳۲۹/۸۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲برق منطقه ای)

• تامین سطوح و سرانه ها مطابق مصوبه شورای عالی در زمینه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها

ب ـ اراضی ۱۱۸ هکتاری ـ شورای عالی با عنایت به ملاحظات زیر:

• انفصال کالبدی اراضی با بافت شهری و فاصله قابل توجه اراضی با محدوده شهر و در نتیجه هزینه بالای انتقال زیرساخت ها وتامین خدمات و امکان عدم تمایل متقاضیان جهت سکونت در اراضی مذکور به علت عدم شکل گیری زیرساخت ها و خدمات مورد نیاز به میزان کافی

• عبور از کنارگذر شریانی (تهران ـ مشهد) در نتیجه تغییر نقش کمربندی به راه درون شهری در میان مدت و ضرورت احداث کنار گذر جدید در بلند مدت

• مهیا کردن بستر توسعه به سمت منطقه حفاظت شده طالو و شیربند

• عدم امکان بارگذاری در بیش از ۳۰ هکتار از اراضی با توجه به وقوع درفاصله زیست محیطی کارخانه آسفالت

• تکافوی اراضی تامین شده برای پاسخگوئی به نیاز فعلی و آتی زمین و مسکن با عنایت به الحاق اراضی ۴۸ هکتاری(مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ شورای عالی) و اراضی ۴۵ هکتاری (موضوع فراز الف صورتجلسه)

الحاق این اراضی را فاقد توجیه و ضرورت کارشناسی تشخیص داده و ضمن مخالفت مقرر نمود به جای توسعه افقی شهر به بعد از کنار گذر شمالی، استفاده از اراضی رها شده سمت داخلی کنار گذر از جمله اراضی مازاد در اختیار دانشگاه برای توسعه آتی شهر مد نظر قرار گرفته و از گسترش شهر به بعد از کنار گذر پرهیز گردد.

ج ـ همچنین مقرر می شود با توجه به درخواست های مراجع استانی مبنی برکاهش تراکم ساختمانی طرح های نهضت ملی مسکن، کمیسیون ماده ۵ متناسب با ظرفیت اراضی تامین شده (حدود۹۰ هکتار) و تعداد متقاضیان تائید صلاحیت شده درخصوص الگوی تراکم ساختمانی اراضی الحاقی اتخاذ تصمیم نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی طرح ها … محدوده شهر با اعمال الحاقات تائید شده، جهت بررسی و ابلاغ به مراجع ذی ربط در اختیار دبیرخانه شورای عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON