Search
Close this search box.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مکان یابی و طرح جامع شهرک مسکونی اعتمادیه

فهرست مطالب

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مکان یابی و طرح جامع شهرک مسکونی اعتمادیه

شماره ۱۰۲۵۵۷/۳۰۰ ۱۴۰۲/۶/۸

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مکان یابی و طرح جامع شهرک مسکونی اعتمادیه

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در خصوص “مطالعات مکانیابی و طرح جامع شهرک دولتی مسکونی اعتمادیه در شهرستان شهریار به مساحت ۳۴۲ هکتار، را در چهارچوب دستورالعمل ترویج شهرک سازی کشور (مصوب مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ شورای عالی) و در راستای تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن” مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ کمیته فنی شماره یک، با مکانیابی شهرک مذکور موافقت و مقرر نمود؛ طرح جامع شهرک با اعمال اصلاحات زیر پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی جهت ادامه فرآیند و گردشکار براساس دستورالعمل ترویج شهرک سازی به ستاد شهرک سازی ابلاغ شود:

۱ـ با عنایت به محدودیت شدید عرضه زمین در استان تهران و همسو با تصمیمات قرارگاه مسکن وزارت راه وشهرسازی سقف جمعیت پذیری شهرک تا حداکثرسقف ممکن (۳۰۰۰۰ نفر) افزایش یابد.

۲ـ الگوی سکونت غالب در شهرک مسکونی۴ طبقه با رعایت ملاحظات عدم اشراف موثر بر پادگان نظامی آجا خواهد بود. با این حال استفاده از سایر مدل های سکونت کم تراکم، به جهت حفظ کیفیت فضایی شهرک نیز ضروریست که این قطعات حسب نیاز در سایر فرآیندهای عرضه زمین از جمله اجرای آئین نامه مولدسازی دارایی های دولت، مورد استفاده قرار می گیرد.

۳ـ با عنایت به عبور۳ خط لوله گاز از مجاورتِ شرقیِ محدوده شهرک و خطرپذیری بالای آن، رعایت فاصله ۵۰۰ متر (شامل حریم ایمنی و حریم خطرزایی) خطوط لوله گاز ازکلیه مستحدثات شهرک ضروری است. در این فقره لازم است حریم ایمنی ۲۵۰ متر به طور کامل از محدوده شهرک حذف و باقیمانده حریم مذکور یا از محدوده خارج و یا تحت کاربری های فاقد مستحدثه نظیر نوار سبز حفاظتی مورد استفاده قرار گیرد.

۴ ـ ضمن رعایت حریم و بستر مسیل های عبوری مطابق استعلام جدید از شرکت آب منطقه ای، مقرر شد آبراهه اصلی عبوری از مرکز شهرک با تقویت بدنه شهری در طرفین آن به عنوان عنصر سازمان دهنده فضا در تمام طول مسیر مورد استفاده قرار گیرد. همچنین لازم است نقشه نحوه مدیریت و هدایت آب های سطحی به عنوان یکی از اسناد طرح تهیه شود.

۵ ـ بر اساس مکاتبه و تاکید معاون محترم وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، تأمین آب شهرک صرفاً از محل مدیریت مصرف آب شرب شهرهای مجاور، جایگزینی پساب و کاهش هدررفت آب تأمین خواهد شد.

۶ ـ آثار احتمالی سطحی و زیرسطحی میراثی براساس اعلام نظر وزارت میراث فرهنگی با کاربری میراث تاریخی درطرح شهرک لحاظ شود.

۷ـ نظر شرکت شهرک های صنعتی استان در خصوص عدم تداخل با شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب اخذ شود.

۸ ـ مطالعات عارضه سنجی ترافیکی و نحوه اتصال شهرک به معبر مواصلاتی موجود در شمال (جاده قدیم پرندک) با رعایت ملاحظات پادگان نظامی آجا به تأیید شورای ترافیک استان برسد.

۹ ـ تأمین سطوح و سرانه های خدماتی مطابق مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ شورای عالی پیرامون ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮی ­ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪ آﻧﻬﺎ الزامی است.

۱۰ـ تعارضات احتمالی مالکیتی با ارتش جمهوری اسلامی ایران از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مورد پیگیری قرار گیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای مصوبه شورای عالی اسناد طرح جامع شهرک با اعمال اصلاحات مذکور در اسرع وقت جهت ابلاغ به ستاد شهرک سازی در اختیار دبیرخانه شورای عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON