Search
Close this search box.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تایباد

فهرست مطالب

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تایباد

شماره ۱۰۸۱۶۴/۳۰۰ ۱۴۰۲/۶/۱۹

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تایباد

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در خصوص “الحاق ۳۱ هکتار اراضی به محدوده شهر تایباد” و جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۷ در خصوص “الحاق ۱۲ هکتار اراضی به محدوده شهر تایباد” را در جهت تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و ضمن موافقت با الحاق اراضی مذکور با کاربری مسکونی با تامین خدمات مقرر نمود طرح تفصیلی یکپارچه اراضی مذکور با سقف ظرفیت واحد پذیری حدود ۲۵۰۰ واحد در قالب الگوی سکونت کم تراکم (ویلایی) و رعایت چارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده پنج برسد:

۱. بستر و حریم کال مرغاب براساس نقشه های رقومی اعلامی توسط شرکت آب منطقه ای استان در اسناد طرح منعکس و بخش های دارای تداخل با “حریم کمی” کال از اراضی الحاقی کسر شود.

۲. حریم احتمالی یگان های نظامی و انتظامی مستقر در شرق اراضی مطابق اعلام نظر اداره کل منطقه ای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (خراسان) اعمال گردد.

۳. سرانه خدماتی طرح بر اساس حداقل میزان مصوبه شورای عالی در خصوص “تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آن ها” تامین شود.

همچنین نظر به ضرورت صیانت از “اراضی تاغ زار ها” در سمت شرقی شهر، به عنوان ذخیره راهبردی محیط زیست منطقه ای و عامل جلوگیری از گسترش پهنه های بیابانی به سمت سکونت گاه های مجاور، مقرر می شود ضمن ممنوعیت هرگونه توسعه و بارگذاری در عرصه های مذکور تحت هر عنوان، این اراضی در فرآیند تجدید نظر طرح جامع از محدوده شهر حذف و تحت پهنه حفاظت در حریم تثبیت شوند.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی تصویب طرح ها، محدوده شهر با لحاظ الحاق مذکور جهت بررسی و ابلاغ به مراجع ذیربط در اختیار دبیرخانه شورای عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON