دروس امتحان نهایی پایه های دهم و یازدهم (دوره دوم متوسطه) شاخه نظری برای ایجاد سابقه تحصیلی مصوب هزار و سی و یکیمن (۱۰۳۱) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۳

فهرست مطالب

دروس امتحان نهایی پایه های دهم و یازدهم (دوره دوم متوسطه) شاخه نظری برای ایجاد سابقه تحصیلی مصوب هزار و سی و یکیمن (۱۰۳۱) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۳

دروس امتحان نهایی پایه های دهم و یازدهم (دوره دوم متوسطه) شاخه نظری برای ایجاد سابقه تحصیلی مصوب  هزار و سی و یکیمن (۱۰۳۱) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش،  تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۳

تاریخ تصویب:
1402/08/21

QR

جزئیات متن قانون

دروس امتحان نهایی پایه های دهم و یازدهم (دوره دوم متوسطه) شاخه نظری برای ایجاد سابقه تحصیلی مصوب  هزار و سی و یکیمن (۱۰۳۱) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش،  تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۳

شماره ۱۲۰/۱۲۷۱۵۵ ۱۴۰۲/۸/۶

وزارت آموزش و پرورش

به پیوست تصویر مصوبه هزار و سی و یکمین (۱۰۳۱) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ موضوع: «دروس امتحان نهایی پایه های دهم و یازدهم (دوره دوم متوسطه) شاخه نظری برای ایجاد سابقه تحصیلی» که به توشیح رئیس جمهور محترم و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است، برای ابلاغ و اجرا ارسال می شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود امانی

دروس امتحان نهایی پایه های دهم و یازدهم (دوره دوم متوسطه) شاخه نظری برای ایجاد سابقه تحصیلی مصوب هزار و سی و یکیمن (۱۰۳۱) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۳

موضوع «دروس امتحان نهایی پایه دهم و یازدهم (دوره دوم متوسطه) شاخه نظری برای ایجاد سابقه تحصیلی» در جلسه ۱۰۳۱ جلسه شورای عالی آموزش و پرورش که به استناد قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ تشکیل جلسه داده و موارد ذیل به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش طی مکاتبه شماره ۱۲۰/۱۲۶۷۸۳ به شرح زیر تصویب گردید.

در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ویژه راهکار ۱۹/۱ و به استناد ماده واحده سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) مصوب جلسات ۸۴۳ ، ۸۵۵ و ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور ایجاد سابقه تحصیلی در دروس پایه های دهم و یازدهم، از دروس مندرج در جداول زیر در خرداد ماه امتحان نهایی به عمل می آید.

تبصره: تصویب شیوه نامه اجرایی این مصوبه و تصمیم گیری در مورد نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمرات، برعهده کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش خواهد بود.

جدول دروس نهایی پایه دهم

ردیف

علوم تجربی

ریاضی فیزیک

ادبیات و علوم انسانی

علوم ومعارف اسلامی

۱

تعلیمات دینی ۱ (دینی، اخلاق و قرآن)

تعلیمات دینی ۱ (دینی، اخلاق و قرآن)

تعلیمات دینی ۱ (دینی، اخلاق و قرآن)

اصول عقاید ۱

۲

عربی، زبان قرآن ۱

عربی، زبان قرآن ۱

عربی ۱ (زبان تخصصی رشته)

عربی۱ (زبان تخصصی رشته)

۳

فارسی ۱

فارسی ۱

فارسی ۱

فارسی ۱

۴

زبان خارجی ۱

زبان خارجی ۱

زبان خارجی ۱

زبان خارجی ۱

۵

زیست شناسی۱

هندسه ۱

علوم و فنون ادبی ۱

علوم و فنون ادبی ۱

۶

ریاضی ۱

ریاضی ۱

ریاضی و آمار ۱

ریاضی و آمار ۱

۷

فیزیک ۱

فیزیک ۱

جامعه شناسی ۱

جامعه شناسی

۸

شیمی ۱

شیمی ۱

تاریخ ۱

تاریخ ۱ (تخصصی رشته)

۹

جغرافیای عمومی*

جغرافیای عمومی*

جغرافیای عمومی*

جغرافیای عمومی*

۱۰

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

منطق

منطق

۱۱

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

اقتصاد

علوم و معارف قرآنی ۱

* امتحان نهایی در درس جغرافیای عمومی و استان شناسی، صرفا از بخش جغرافیای عمومی برگزار می شود.

جدول دروس نهایی پایه یازدهم

ردیف

علوم تجربی

ریاضی فیزیک

ادبیات و علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

۱

تعلیمات دینی۲ (دینی، اخلاق و قرآن)

تعلیمات دینی۲ (دینی، اخلاق و قرآن)

تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن)

اصول عقاید ۲

۲

عربی، زبان قرآن ۲

عربی، زبان قرآن ۲

عربی ۲ (زبان تخصصی رشته)

عربی۲ (زبان تخصصی رشته)

۳

فارسی ۲

فارسی ۲

فارسی ۲

فارسی ۲

۴

زبان خارجی ۲

زبان خارجی ۲

زبان خارجی ۲

زبان خارجی ۲

۵

زیست شناسی ۲

هندسه ۲

علوم و فنون ادبی ۲

علوم و فنون ادبی ۲

۶

ریاضی ۲

حسابان ۱

ریاضی و آمار ۲

ریاضی و آمار ۲

۷

فیزیک ۲

فیزیک ۲

جامعه شناسی ۲

اقتصاد

۸

شیمی ۲

شیمی ۲

تاریخ ۲

تاریخ ۲ (تخصصی رشته)

۹

زمین شناسی

زمین شناسی

فلسفه ۱

فلسفه ۱

۱۰

انسان و محیط زیست

انسان و محیط زیست

انسان و محیط زیست

انسان و محیط زیست

۱۱

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

روانشناسی

روانشناسی

۱۲

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

آمار و احتمال

جغرافیا ۲

علوم و معارف قرآنی ۲

وزارت آموزش و پرورش موظف است:

۱ـ نسبت به فراهم آوردن زمینه و امکانات برای برگزاری امتحانات نهایی دوره دوم متوسطه، اقدام لازم را با مشارکت سایر دستگاه ها و مراجع ذی ربط به عمل آورد.

۲ـ منابع مالی لازم برای برگزاری امتحانات نهایی دوره دوم متوسطه را به استناد ماده ۸ مصوبه جلسه ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵، در بودجه سنواتی لحاظ کند .

۳ـ گزارش چگونگی برگزاری امتحانات نهایی را هر سال به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه دهد.

متن فوق در جلسه ۱۰۳۱ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ به تصویب رسید.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش ـ سید ابراهیم رئیسی

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON