Search
Close this search box.

تصویب نامه در خصوص واگذاری بهره برداری از محدوده موزه تاریخ کودکان و نوجوانان به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فهرست مطالب

تصویب نامه در خصوص واگذاری بهره برداری از محدوده موزه تاریخ کودکان و نوجوانان به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

تصویب نامه در خصوص واگذاری بهره برداری از محدوده موزه تاریخ کودکان و نوجوانان به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

تاریخ تصویب:
1402/08/27

QR

جزئیات متن قانون

تصویب نامه در خصوص واگذاری بهره برداری از محدوده موزه تاریخ کودکان و نوجوانان به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شماره ۹۵۰۳۶/ت۶۱۶۰۲ک ۱۴۰۲/۵/۳۱
تصویب نامه در خصوص واگذاری بهره برداری از محدوده موزه تاریخ کودکان و نوجوانان به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۵/۱۴ به پیشنهاد شماره ۴۳۴۷۶/۷۳۹۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ معاونت حقوقی رئیس­جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ـ بهره برداری از محدوده موزه تاریخ کودکان و نوجوانان به مساحت (۵۹۶/۱۱) مترمربع از پلاک ثبتی (۱۰۳۳۲) فرعی از (۴۴۹۴) اصلی، مفروز و مجزی­شده از صفر فرعی از اصلی مذکور، واقع در بخش (۷) تهران، از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان صنایع دفاع) به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واگذار می گردد.

۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به اصلاح سند مالکیت پلاک ثبتی فوق­الذکر به میزان محدوده موزه تاریخ کودکان و جوانان، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و درج عبارت «هرگونه فروش، تغییر بهره‏بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود» در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره‏ کل مدیریت اموال و دارایی­های دولت) ارسال نماید.

۳ـ در صورت تغییر بهره‏بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره‏بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، نسبت به واگذاری موضوع این تصویب‏نامه به بهره‏بردار بعدی اقدام نماید.

این تصویب‏نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ به تأیید رئیس­جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON