Search
Close this search box.

آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان

فهرست مطالب

آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان

شماره ۱۰۵۰۲۴/ت۶۱۲۸۹هـ ۱۴۰۲/۶/۱۴

وزارت کشور ـ وزارت آموزش و پرورش

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۲۷۸۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه اجرایی حمل و نقل دانش­آموزان را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان

ماده۱ـ در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ متقاضی حمل و نقل دانش آموزی : تمامی اشخاص حقوقی متقاضی انجام خدمات امور حمل و نقل دانش آموزان از جمله تأمین خودرو و رانندگان واجد شرایط که طبق فراخوان مرجع صدور گواهی صلاحیت شناسایی می شوند.

۲ـ متقاضی مجاز حمل و نقل دانش آموزی : متقاضی حمل و نقل دانش آموزی که با رعایت مقررات مربوط و با دریافت گواهی صلاحیت از مرجع صدور گواهی صلاحیت، مجاز به انجام امور حمل ‏و نقل دانش آموزان در چهارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه می­باشد.

۳ـ پیمانکار حمل و نقل دانش آموزی: متقاضی حمل و نقل دانش آموزی مجازی که جهت ارایه خدمات حمل ‏و نقل دانش‏آموزی با والدین قرارداد منعقد می نماید.

۴ـ ناوگان دانش آموزی: وسایل نقلیه اعم از اتوبوس، مینی‏بوس، ون، سواری کار، سواری سفری (استیشن) و سواری با علائم ممیزه و تجهیزات لازم و مطابق ضوابط این آیین نامه که برای رفت و آمد دانش‏آموزان مدارس مورد استفاده قرار می گیرد.

تبصره ـ در بند (۵) ماده (۱) آیین نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب­نامه شماره ۲۰۸۷۳/ت۲۹۱۶۹هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ عبارت «اتومبیل مدارس» به عبارت «ناوگان دانش­آموزی » اصلاح می شود.

۵ ـ راننده ناوگان دانش آموزی: فردی که به موجب این آیین نامه پس از اخذ گواهی صلاحیت از مرجع صدور گواهی صلاحیت، مسئولیت جابه جایی دانش آموزان را تا زمان اعتبار گواهی صلاحیت به عهده خواهد داشت و در این آیین نامه به اختصار راننده نامیده می شود.

۶ ـ گواهی صلاحیت رانندگان: سندی (کاغذی/الکترونیک) به نام راننده برای
یک­سال تحصیلی مشخص و با خودروی مشخص که به منظور جابه جایی دانش آموزان توسط مرجع صدور گواهی صلاحیت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و از طریق سامانه صادر می‏گردد.

۷ـ گواهی صلاحیت متقاضی: سندی (کاغذی/الکترونیک) که برای متقاضی حمل و نقل دانش آموزی مجاز و واجد شرایط توسط مرجع صدور گواهی صلاحیت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از طریق سامانه صادر می‏شود.

۸ ـ مراقب دانش‏آموزان: فردی واجد شرایط مندرج در این آیین‏نامه که جهت مراقبت از دانش‏آموزان در طول زمان جابه جایی آنان در خودروهای حمل ‏و نقل دانش‏آموزان حضور دارد.

۹ـ قرارداد: سند تعهدآوری که بین اولیای دانش آموزان و متقاضی مجاز حمل و نقل دانش آموزی برای مدت یک­سال تحصیلی و به منظور حمل ‏و نقل دانش‏آموزان منعقد می‏گردد . نمونه قرارداد معین­شده (تیپ) توسط شهرداری تهیه و در اختیار متقاضی مجاز حمل و نقل دانش آموزی قرار می گیرد.

۱۰ـ سامانه: سامانه الکترونیکی متعلق به وزارت کشور که به منظور اجرا، ساماندهی، مدیریت و نظارت یکپارچه و مستمر بر عملکرد تمامی دستگاه های متولی، شرکت ها و رانندگان مجاز حمل و نقل دانش آموزی، اولیای متقاضی حمل و نقل (سرویس) و همچنین تجمیع و به­روزرسانی و پایش اطلاعات مربوط در چهارچوب این آیین نامه و دستورالعمل های آن، توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، از طریق اتحادیه های تابعه و به نام سامانه پایش ناوگان دانش آموز (سپند) فعالیت می نماید.

۱۱ـ سازمان: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.

۱۲ـ مرجع صدور گواهی صلاحیت: مرجعی که برای متقاضی مجاز حمل و نقل دانش آموزی گواهی صلاحیت صادر می نماید. مرجع صدور گواهی صلاحیت در شهرهای کشور «شهرداری­ها» و در روستاها «دهیاری­ها» می باشد.

۱۳ـ پلیس مدرسه: دانش­آموز آموزش­دیده ای که با لباس ویژه و تجهیزات تعیین­شده از طرف مسئولین مدرسه برای عبور ایمن دانش آموزان از عرض سواره رو راه ها مأمور می گردد.

۱۴ـ سال تحصیلی: تعداد روزهای فعالیت مدارس در تقویم رسمی کشور که براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش آغاز و خاتمه می یابد.

۱۵ـ دانش آموز استثنایی: دانش آموزی گفته می شود که توسط نظام آموزشی کشور، استثنایی شناخته شده و در مدارس استثنایی مشغول تحصیل و یادگیری می باشد.

ماده۲ـ رانندگان ناوگان دانش آموزی باید دارای گواهی صلاحیت معتبر از مرجع صدور گواهی صلاحیت باشند. شرایط راننده برای دریافت گواهی صلاحیت به شرح زیر می باشد:

۱ـ دارا بودن گواهینامه رانندگی معتبر در طول دوره فعالیت که حداقل سه سال از صدور آن گذشته باشد.

۲ـ دارا بودن گواهی سلامت جسمانی و روانی.

۳ـ دارا بودن گواهی عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری.

۴ـ عدم محکومیت به محرومیت یا محدودیت ‎ های رانندگی.

۵ ـ دارا بودن گواهی معتبر عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان.

۶ ـ داشتن تحصیلات حداقل پایان دوره اول متوسطه یا سوم راهنمایی نظام قدیم.

۷ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

تبصره۱ـ گواهی صلاحیت رانندگان برای رانندگان دارای گواهی فعالیت معتبر تاکسیرانی و یا اتوبوسرانی در شهرداری ها، بدون تشریفات اداری صادر می­گردد و هر سال مشخصات آنها در سامانه ثبت و به­روزرسانی گردد.

تبصره۲ـ ارائه خدمات حمل ‏و نقل به دانش‏آموزان پسر در مقطع متوسطه اول و دوم بر عهده رانندگان مرد می‏باشد.

تبصره۳ـ رانندگان موظفند هر ساله دوره های آموزشی حضوری یا مجازی را مطابق با سرفصل های آموزشی ابلاغی سازمان با موفقیت بگذرانند.

تبصره۴ـ اولویت ارائه خدمات حمل ‏و نقل به دانش‏آموزان مدارس دخترانه با بانوان خواهد بود و در صورت استفاده از رانندگان مرد، شرط تأهل باید رعایت گردد.

تبصره ۵ ـ به منظور ارتباط رفتاری و اجتماعی صحیح با کودکان و دانش آموزان دارای معلولیت و آشنایی با ویژگی های آنان، ادارات آموزش و پرورش استثنایی هر استان مکلف به ارائه آموزش های لازم به رانندگان ناوگان دانش آموزان استثنایی می باشند.

ماده۳ـ راننده موظف است هرگونه تغییر در مشخصات مدارک خود یا وسیله نقلیه را بلافاصله به پیمانکار اطلاع دهد تا در سامانه ثبت و توسط مرجع صدور گواهی صلاحیت بررسی و تأیید گردد.

تبصره ـ ثبت مشخصات رانندگان و اعمال تغییرات در سامانه بر عهده پیمانکار می باشد.

ماده۴ـ هرگاه راننده، یکی از شرایط یادشده در این آیین‏نامه را از دست بدهد، آموزش و پرورش، شهرداری، دهیاری و والدین دانش آموزان حسب مورد موظفند مراتب را ظرف یک هفته به پیمانکار و راننده مربوط اعلام نمایند. پیمانکار، مرجع صدور گواهی صلاحیت و راننده می‏توانند ظرف (۱۵) روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر عدم زوال شرایط اعلام­شده و یا رفع نواقص به شهرداری و دهیاری محل اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام و یا عدم پذیرش دفاعیات، گواهی صلاحیت، ابطال خواهد شد.

تبصره ـ پیمانکار موظف است در طول مدت رسیدگی به وضعیت راننده، ضمن ممنوعیت وی از ادامه خدمت، به منظور عدم اختلال یا وقفه در حمل و نقل دانش آموزان، نسبت به معرفی و اشتغال راننده واجد شرایط اقدام نماید.

ماده۵ ـ راننده ناوگان دانش آموزی موظف است از سوار نمودن افراد متفرقه در ناوگان دانش آموزی و در هنگام ارایه خدمات حمل و نقل دانش آموزی خودداری نموده و ظرفیت هر وسیله را برابر مندرجات تعیین­شده در کارت شناسایی خودرو مراعات نماید.

ماده۶ ـ رانندگان ناوگان دانش آموزی موظفند به منظور مطلع کردن و هشدار به رانندگان سایر وسایل نقلیه در حال حرکت در جهت مخالف یا موافق خودروهای حمل و نقل (سرویس) مدرسه در طول مدت ارایه خدمات حمل و نقل دانش آموزی با چراغ روشن و در زمان سوار یا پیاده شدن دانش آموزان از چراغ های چشمک زن عقب و جلوی خودرو به طور همزمان (فلاشر) استفاده نمایند.

تبصره ـ رانندگان خودروهای مدارس فقط در صورتی مجاز به روشن کردن چراغ زردگردان می باشند که دانش آموزان جهت سوار و یا پیاده شدن ناچار به عبور از عرض معابر باشند.

ماده۷ـ راننده موظف به رعایت تمام قوانین و مقررات حمل و نقل دانش آموزی و پذیرش تصمیمات هیئت انضباطی موضوع ماده (۲۱) این آیین نامه می باشد.

تبصره ـ به منظور رسیدگی به تخلفات رانندگان و پیمانکاران، مرجع صدور گواهی صلاحیت موظف است مطابق با قوانین و مقررات مذکور در ماده (۲۱) این آیین­نامه
نسبت به تشکیل هیئت انضباطی اقدام نماید.

ماده۸ ـ شرایط و ضوابط ناوگان دانش آموزی به شرح زیر است:

۱ـ خودروهای با ظرفیت چهار نفر به بالا.

۲ـ دارا بودن معاینه فنی و بیمه نامه شخص ثالث معتبر.

۳ـ مجهز بودن به وسایل ایمنی از جمله کمربند، کمک‏‏های اولیه و کپسول اطفای حریق.

۴ـ دارا بودن برچسب مندرج در سامانه و مجهز بودن به سایر علائم ممیزه ویژه
حمل و نقل دانش آموزی مطابق با ضوابط مصوب اعلامی شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور.

تبصره۱ـ هرگونه جابه جایی دانش آموزان توسط ناوگان دانش آموزی فاقد برچسب و یا علائم ممیزه مصوب شورای­عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تخلف محسوب شده و توسط پلیس راهور برخورد قانونی لازم صورت می گیرد.

تبصره۲ـ پیمانکار مکلف است با هماهنگی مرجع صدور گواهی صلاحیت نسبت به تجهیز ناوگان به برچسب مصوب و علائم ممیزه اقدام نماید.

تبصره۳ـ اطلاعات کامل خودروها در سامانه ثبت شده و صحت سنجی آنها توسط متقاضی مجاز حمل و نقل دانش آموزی و تأیید آن توسط شهرداری/ دهیاری انجام می شود.

تبصره۴ـ شهرداری ها و سازمان بهزیستی کشور حسب مورد مکلف به مناسب سازی ناوگان فعال در حوزه حمل و نقل دانش آموزان استثنایی با رعایت ماده (۳۶) این آیین­نامه می باشند.

تبصره ۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به نحوی برنامه ریزی نماید که شرکت های خودروساز نسبت به تولید حداقل در هر سال (۵۰۰) دستگاه ناوگان دانش آموزی اقدام نمایند.

ماده۹ـ شرایط و ضوابط مراقبین دانش‏آموزان در ناوگان دانش آموزی به شرح زیر است:

۱ـ دارابودن گواهی عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری.

۲ـ تأهل (مردان).

۳ـ دارا بودن گواهی سلامت جسمانی و روانی.

۴ـ دارا بودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان.

۵ ـ گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز از مراجع ذی صلاح.

تبصره۱ـ از خدمات مراقبان فقط در خودروهای جمعی (شامل مینی بوس و اتوبوس) استفاده می شود.

تبصره۲ـ حضور مراقب در ناوگان دانش آموزی بنا به اختیار و انتخاب والدین بوده و مراتب در قرارداد فی مابین والدین و پیمانکار با لحاظ دستمزد مراقب درج می گردد.

تبصره۳ـ درصورت تمایل والدین به استفاده از خدمات مراقبین، تأمین، انتخاب، معرفی و آموزش آنان به ویژه برای مدارس استثنایی بر عهده پیمانکار بوده و تأیید و نظارت و پایش (کنترل) به عهده انجمن اولیا و مربیان آن مدارس می باشد.

تبصره۴ـ پیمانکار موظف است همه ساله مراقبین ناوگان دانش آموزی مورد استفاده را جهت اخذ گواهی سلامت به مراجع صلاحیت دار معرفی نماید. بکارگیری مجدد آنان منوط به داشتن گواهی یادشده خواهد بود.

تبصره۵ ـ مراقبین ناوگان دانش آموزی دخترانه الزاماً بانوان خواهند بود.

تبصره۶ ـ مراقبین ناوگان دانش آموزی پسرانه در مقاطع دوره های متوسطه اول و دوم الزاماً مرد خواهند بود.

تبصره۷ـ مسئولیت حسن انجام کار مراقبین برعهده پیمانکار بوده و در صورت
عدم حضور مراقب، مسئولیت آن بر عهده پیمانکار می­باشد.

ماده۱۰ـ مسئولین مدرسه برای عبور ایمن دانش آموزان از خیابان­ها و سواره روها و هدایت آنان به سمت ناوگان دانش آموزی، می توانند از پلیس مدرسه استفاده نمایند.

ماده۱۱ـ فعالیت پیمانکاران در حوزه حمل ‏و نقل دانش‏آموزی منوط به دارا بودن شرایط زیر می‏باشد:

۱ـ اخذ گواهی صلاحیت از مرجع صدور گواهی صلاحیت.

۲ـ داشتن اساسنامه و شماره ثبت.

۳ـ بکارگیری خودرو و رانندگان دارای گواهی صلاحیت.

۴ـ انعقاد قرارداد با مرجع صدورگواهی صلاحیت در قالب ماده (۱۰) قانون مدنی.

۵ ـ رعایت تعهدات و سایر شرایط و ضوابط مندرج در این آیین‏نامه.

تبصره ـ شرکت های ارائه­دهنده خدمات هوشمند مسافر (اینترنتی) از بند (۱) این ماده مستثنی بوده و با اخذ مجوز صلاحیت از وزارت کشور و احراز سایر شرایط می توانند در چهارچوب مفاد این آیین نامه به خدمات حمل و نقل دانش آموزی در سطح کشور بپردازند.

ماده۱۲ـ پیمانکاران مکلف به پذیرش تعهدات زیر می باشند:

۱ـ ارائه گواهی عدم سوء­پیشینه مؤثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان برای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به مرجع صدور گواهی صلاحیت.

۲ـ ارائه مفاصاحساب از سازمان­های بیمه و دارایی (مالیات) به مرجع صدور گواهی صلاحیت.

۳ـ ارائه گواهی نامه آموزشی مورد نیاز و تأیید مرجع صدور گواهی صلاحیت.

۴ـ استفاده از هرگونه تجهیزات سخت افزاری و یا نرم افزاری برای رصد، پایش و نظارت حمل و نقل دانش آموزی، صرفاً مطابق با ضوابط اعلامی وزارت کشور.

۵ ـ استفاده از ناوگان معتبر با شرایط مندرج در ماده (۸) این آیین­نامه.

۶ ـ استفاده از رانندگان دارای گواهی صلاحیت معتبر که مشخصات آنان پیش از این در سامانه ثبت و به تأیید مرجع صدور گواهی صلاحیت رسیده است.

۷ـ فراهم آوردن شرایط و امکان بازدید و بازرسی مرجع صدور گواهی صلاحیت از شرکت و شعبات (در صورت وجود)، تجهیزات و سامانه­های هوشمند مورد استفاده، ناوگان، رانندگان و مراقبین مربوط.

تبصره ـ بازدیدها باید به گونه ای باشد که به ارایه خدمت خللی ایجاد ننماید.

۸ ـ پذیرش کلیه تعهدات و تصمیم های هیئت انضباطی مرجع صدور گواهی صلاحیت در چهارچوب عناوین تخلفاتی در قوانین و مقررات مربوط.

۹ ـ رعایت ظرفیت هر وسیله نقلیه برابر با مندرجات تعیین­شده در کارت شناسایی ناوگان.

۱۰ـ رعایت کامل ضوابط این آیین نامه توسط رانندگان.

۱۱ـ عدم استفاده از دخانیات و تلفن همراه توسط رانندگان در حین ارائه خدمات حمل‏ و نقل دانش‏آموزی.

۱۲ـ به­روزرسانی آنلاین هرگونه تغییر بوجود آمده در ناوگان، رانندگان یا مراقبین در سامانه الکترونیک.

۱۳ـ جایگزین کردن و یا پرداخت هزینه­های خدمت (سرویس) حمل‏ و نقل در صورت غیبت رانندگان.

۱۴ـ مطلع کردن راننده از کلیه قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی مرتبط با حمل و نقل دانش آموزی.

۱۵ـ رعایت کلیه نرخ بهای خدمات حمل و نقل دانش آموزی.

ماده۱۳ـ پیمانکاران باید ترتیبی اتخاذ نمایند که مدت زمان رفت و یا بازگشت دانش‏آموزان با ناوگان دانش آموزی در حوزه شهری از یک ساعت تجاوز ننماید.

ماده۱۴ـ پیمانکاران موظفند اطلاعات قرارداد بین خود و والدین را در سامانه
ثبت نمایند.

تبصره۱ـ در قراردادهای بین پیمانکار و والدین، نرخ خرید خدمات راننده به همراه هزینه های بالاسری از جمله آموزش، تجهیز ناوگان به علائم ممیزه، استفاده از مراقب
به صورت مجزا و شفاف باید درج گردد.

تبصره۲ـ دریافت هر مبلغ بیش از بهای خدمات حمل و نقل دانش آموزی مصوب شورای شهر/ روستا و یا خارج از عناوین مصوب، تخلف محسوب می‏شود.

ماده۱۵ـ مرجع صدور گواهی صلاحیت برای متقاضی حمل و نقل دانش آموزی در محل‏هایی که شهرداری وجود دارد، شهرداری محل و در روستاها، دهیاری می باشد.

تبصره۱ـ مرجع صدور گواهی صلاحیت موظف است به صورت مستقیم و یا از طریق شرکت های مجاز و پیمانکاران، اطلاعات مربوط به متقاضیان حمل و نقل دانش آموزی، رانندگان، ناوگان دانش­آموزی را تا پایان مرداد ماه هر سال در سامانه ثبت نماید. تأیید رانندگان و پیمانکاران صرفاً بر عهده مرجع صدور گواهی صلاحیت بوده و موظف است در صورت هرگونه تغییر، نسبت به به­روزرسانی داده ها در سامانه اقدام نماید.

ماده۱۶ـ تعهدات مرجع صدور گواهی صلاحیت به شرح زیر می باشد:

۱ـ صدور گواهی صلاحیت اشخاص حقوقی و حقیقی در چهارچوب این آیین­نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط از طریق ثبت و تأیید در سامانه .

۲ـ اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر/ روستا حداکثر تا پایان خرداد ماه بابت بهای ارائه خدمات حمل و نقل دانش آموزی از جمله صدور هرگونه گواهی صلاحیت، دستمزد راننده، برچسب شناسایی مصوب، هزینه های بهره برداری، پشتیبانی، به­روزرسانی سامانه، هزینه های بالاسری، نظارتی، آموزشی و فرهنگی پیمانکار.

تبصره۱ـ بهای خدمات حمل‏ و نقل دانش­آموزان مدارس مبلغی است که والدین به پیمانکار پرداخت می نمایند.

تبصره۲ـ شهرداری می تواند پس از اخذ مصوبات لازم بخشی از بهای خدمات حمل و نقل دانش آموزان استثنایی را به پیمانکاران پرداخت نماید. این حکم نافی حکم ماده (۳۶) نخواهد بود.

۳ـ بررسی گزارش ها و شکایت های دریافتی از عملکرد پیمانکاران و رانندگان جهت احراز تخلف و اقدام مطابق قوانین و مقررات مربوط.

۴ ـ تشکیل جلسات هیئت انضباطی به منظور رسیدگی به تخلفات رانندگان و پیمانکاران مطابق قوانین و مقررات مربوط.

ماده۱۷ـ مرجع صدور گواهی صلاحیت موظف است هر شش ماه یکبار وضعیت تخلفات راهنمایی و رانندگان ناوگان حمل و نقل دانش­آموزی را از پایگاه داده های پلیس استعلام و نتیجه را در سامانه ثبت نماید. پلیس نیز موظف است حداکثر ظرف دو هفته نسبت به پاسخگویی به استعلامات اقدام نماید.

تبصره۱ـ به منظور اجرایی­شدن این ماده و انجام تکالیف مربوط، وزارت کشور مکلف است دسترسی لازم به سامانه جهت اطلاع از حمل و نقل دانش آموزی را به پلیس اختصاص دهد.

تبصره۲ـ مرجع صدور گواهی صلاحیت در زمان صدور گواهی صلاحیت رانندگان در هر سال تحصیلی، موظف است وضعیت تخلفات راننده در سال تحصیلی قبل را بررسی و پس از آن اقدام به صدور گواهی صلاحیت نماید.

ماده۱۸ـ مرجع صدور گواهی صلاحیت مکلف است پس از مشخص­شدن پیمانکاران، نسبت به تهیه برچسب شناسایی ناوگان دانش‏آموزی (برچسب الکترونیک) از طریق سامانه اقدام نموده و آن را جهت نصب در ناوگان حداکثر تا پایان شهریور در اختیار پیمانکار قرار دهد.

ماده۱۹ـ مسئولیت بررسی وضعیت، عملکرد پیمانکاران، برآورد ناوگان مورد نیاز ثبت­شده در سامانه، بررسی قراردادها، رسیدگی به گزارشات تخلفات رانندگان و پیمانکاران برعهده مرجع صدور گواهی صلاحیت می باشد.

تبصره ـ مرجع صدور گواهی صلاحیت موظف است نتیجه ارزیابی ها و گزارش های مربوط را در سامانه ثبت نماید.

ماده۲۰ـ در اختیار گذاشتن ناوگان دانش­آموزی به افراد فاقد گواهی صلاحیت و همچنین رانندگی بدون اخذ گواهی صلاحیت با ناوگان دانش­آموزی در هنگام ارائه خدمات حمل و نقل دانش­آموزان ممنوع بوده و با متخلفین مطابق مقررات و ضوابط مربوط برخورد می شود.

ماده۲۱ـ برای برخورد با تخلفات احتمالی رانندگان و پیمانکاران، از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط از جمله آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران موضوع تصویب­نامه شماره ۹۸۵۹/ت۱۴۹۳۰هـ مورخ ۱۳۷۴/۸/۱۳ و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه موضوع تصویب­نامه شماره ۶۱۵۸۵/ت۴۲۲۸۲ک مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۰ و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی تبصره (۱) مواد (۳۱) و (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۵۹۳۲۹/ت۴۷۱۸۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل چگونگی فعالیت شرکت های ارائه­دهنده خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور، استفاده می شود.

ماده۲۲ـ هرگاه راننده خودروی مدارس تصادف منجر به فوت یا جرح داشته باشد و راننده مقصر تشخیص داده شود گواهی صلاحیت وی موقتاً اخذ و در صورت محکومیت ابطال خواهد شد.

ماده۲۳ـ هرگاه راننده خودروی مدارس در طول دوره اعتبار گواهی صلاحیت، بیش از سه بار مرتکب تخلفات سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، عدم رعایت حق تقدم، عبور از چراغ قرمز و عبور از محل ممنوعه شود، گواهی صلاحیت وی برای مدت یک­سال ضبط خواهد شد.

تبصره ـ پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است هر شش ماه یک بار وضعیت تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی رانندگان خودروهای مدارس را به ادارات آموزش و پرورش و شهرداری و بخشداری محل اعلام نماید.

ماده۲۴ـ هرگونه دخالت مدیر یا سایر مسئولین و عوامل مدرسه یا ادارات کل
آموزش و پرورش در حوزه حمل و نقل دانش­آموزی خارج از موارد تعیین­شده در این آیین نامه و یا انعقاد هرگونه قرارداد بین مدارس و مجموعه های تابعه با پیمانکاران ممنوع می باشد. ادارات کل آموزش و پرورش و مدارس نیز موظفند از طریق ارسال بخشنامه و روش های دیگر نسبت به اطلاع رسانی به والدین برای استفاده از خدمات اشخاص حقوقی دارای گواهی صلاحیت معتبر اقدام نمایند.

تبصره ـ ادارات کل آموزش و پرورش با مدارس متخلف برخورد قانونی لازم را به عمل خواهند آورد و در صورت احراز تخلف، مدیر یا مؤسس مدرسه غیردولتی خاطی را در مدارس غیردولتی، به شورای نظارت استان مطابق با قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب ۱۳۹۵ و در مدارس دولتی به هیئت تخلفات اداری معرفی می نمایند.

ماده۲۵ـ نظارت عالیه بر خدمات ارائه­شده در حمل و نقل دانش آموزی، سیاست گذاری جهت ارتقاء کمیت و کیفیت خدمات، بررسی و تأیید برنامه اجرایی هر سال تحصیلی مرجع صدور گواهی صلاحیت، الزام نظارت بر خدمات ارائه­شده توسط دستگاه های متولی مرتبط در حوزه حمل و نقل دانش آموزی، بررسی گزارش تخلفات احتمالی مرجع صدور گواهی صلاحیت و غیره در هر شهرستان برعهده شورای هماهنگی ترافیک شهرستان می باشد.

تبصره۱ـ موضوع های مربوط به شهر مرکز استان به صورت مستقیم در شورای استان مطرح می شود. در این جلسات از فرماندار شهرستان ذی ربط، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان با حق رأی دعوت به عمل می آید .

تبصره۲ـ در جلسات شورای هماهنگی ترافیک شهرستان/ استان با موضوع حمل و نقل دانش آموزان، نماینده انجمن اولیاء و مربیان، نماینده وزارت آموزش و پرورش و مرجع صدور گواهی صلاحیت با حق رأی، حضور دارند.

تبصره۳ـ مصوبات شورای هماهنگی ترافیک شهرستان/ استان از سوی رئیس شورا ابلاغ و برای همه عوامل اجرایی لازم الاجراست.

تبصره۴ـ دعوت از مدیران مدارس و نماینده پیمانکاران حسب مورد و بدون حق رأی بلامانع است.

تبصره۵ ـ شورای ترافیک شهرستان/ استان می تواند در صورت نیاز کارگروه ویژه
حمل و نقل دانش آموزی برای رسیدگی به امور حمل و نقل دانش آموزان تشکیل دهد.

ماده۲۶ـ هماهنگی، رفع ابهامات، رسیدگی به اختلافات و ارزیابی عملکرد شورای هماهنگی ترافیک شهرستان، برعهده شورای هماهنگی ترافیک استان می باشد.

ماده۲۷ـ به منظور امکان برنامه ریزی و تأمین ناوگان مورد نیاز حمل و نقل دانش آموزی، والدین تا ابتدای تیرماه پس از اطلاع رسانی مدارس، اقدام به ثبت درخواست خود در سامانه می نمایند.

ماده۲۸ـ دوره­های آموزشی مورد نیاز جهت پیمانکاران، رانندگان و مراقبین بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برگزار می گردد.

ماده۲۹ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های دولتی موظفند در تهیه و پخش برنامه های فرهنگی و آموزشی، جهت افزایش آگاهی و اطلاع شهروندان درخصوص اهمیت حمل و نقل دانش آموزی با وزارت کشور و شهرداری ها همکاری نمایند.

ماده۳۰ـ حمل و نقل دانش آموزان به اردوهای دانش آموزی مشمول این آیین نامه نبوده و تابع ضوابط تعیین­شده در دستورالعمل اجرایی اردو و بازدید دانش آموزی می باشد.

ماده۳۱ـ وزارتخانه­های کشور، آموزش و پرورش، پلیس راهنمایی و رانندگی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذی ربط موظفند مفاد این آیین‏نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را برای اجرا به زیرمجموعه های تابع خود اطلاع رسانی نموده و پیگیری های لازم را در خصوص حسن انجام وظایف مربوط به عمل آورند.

ماده۳۲ـ به منظور اطلاع وزارت آموزش و پرورش از روند حمل و نقل دانش آموزی و آگاهی از وضعیت خدمات ارائه­شده دسترسی به سامانه برای اداره کل انجمن اولیا و مربیان و اداره کل آموزش و پرورش در هر استان متناسب با سطح نیاز اختصاص می یابد.

ماده۳۳ـ مسئولیت و عواقب سوء ناشی از بکارگیری هر نوع خودرو و یا راننده ای که در چهارچوب ضوابط این آیین نامه نباشد، متوجه شخص یا اشخاص بکارگیرنده خواهد بود.

ماده۳۴ـ رانندگان ناوگان دانش آموزی و اولیا موظفند صرفاً از نرم افزارهای رصد و پایش ناوگان دانش آموزی که مطابق ضوابط اعلامی سازمان ایجاد شده اند استفاده نمایند.

تبصره ـ بهای خدمات پشتیبانی و استفاده از نرم­افزارهای فوق برعهده استفاده کنندگان می باشد که در هر سال تحصیلی توسط سازمان اعلام می شود.

ماده۳۵ـ حمل و نقل دانش­آموزی، حمل و نقل مسافر درون شهری محسوب و مشمول ردیف (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد.

ماده۳۶ـ دولت مکلف است بر اساس ماده (۵) قانون حمایت از حقوق معلولان، هزینه ‎ های مربوط به تأمین حمل و نقل دانش آموزان استثنایی را در بودجه های سنواتی پیش بینی نموده و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در اختیار شهرداری ها و سازمان بهزیستی کشور برای انجام خدمت (سرویس) رایگان در این حوزه قرار دهد.

ماده۳۷ـ دستورالعمل­ها و شیوه­نامه­های لازم برای اجرای این آیین­نامه توسط
شورای­عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.

ماده۳۸ـ این آیین نامه از زمان ابلاغ، لازم الاجرا است و آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۳۷۰/ت۳۲۶۸۰ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ لغو می شود.

تبصره ـ در سال تحصیلی ۱۴۰۳ـ ۱۴۰۲ در مورد آن دسته از احکام این آیین­نامه که امکان اجرای آن وجود ندارد، مطابق آیین­نامه اجرایی حمل و نقل دانش­آموزان مدارس مصوب ۱۳۸۷ عمل خواهد شد و از سال تحصیلی ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۳ صرفاً مطابق این آیین­نامه اقدام می­شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON