Search
Close this search box.

آیین ­نامه اجرایی ماده (۲۰۱) مکرر قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب

آیین ­نامه اجرایی ماده (۲۰۱) مکرر قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

شماره ۱۰۱۰۶۳/ت۵۸۹۷۸هـ ۱۴۰۲/۶/۸

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۱ به پیشنهاد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح) و وزارت کشور و به استناد ماده (۲۰۱) مکرر قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰، آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی ماده (۲۰۱) مکرر قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط، به کار می روند:

۱ـ کارکنان: کارکنان موضوع مواد (۹) و (۱۵) مکرر قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن.

۲ـ مأموریت و وظیفه: کلیه اقدامات و فعالیت های حرفه ای و تخصصی و پشتیبانی کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که حین اجرای عملیات در محل خدمت یا خارج از آن حسب مورد در اجرا یا در ارتباط با وظایف و مأموریت های موضوع ماده (۴) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط، به امر مافوق یا بر اساس حکم مأموریت انجام می شود و در کاربرگ (فرم) پیشنهاد بیمه به بیمه گر ارائه می شود.

۳ـ خسارت های تحت پوشش بیمه: هر نوع صدمه بدنی که بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن، مشمول پرداخت دیه و یا ارش بوده و خسارت­های وارده به اموال اشخاص و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که به موجب رأی مراجع ذی صلاح قانونی، کارکنان محکوم به پرداخت آن می گردند.

ماده۲ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه کارکنان را
برای مسئولیت های ناشی از مأموریت و وظیفه در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط نزد یکی از شرکت های بیمه داخلی بیمه نماید.

ماده۳ـ حوادث و صدمات و خسارت های ناشی از موارد زیر از شمول تعهدات بیمه مسئولیت مدنی کارکنان خارج می باشد:

۱ـ حوادث و صدمات ناشی از شوخی با اسلحه، مهمات، ابزار، وسایل و تجهیزات سازمانی در محل خدمت یا مأموریت.

۲ـ حوادث خارج از محیط خدمت که ارتباطی با وظایف و مأموریت کارکنان نداشته باشد.

۳ـ هرگونه اعمال متقلبانه و حوادث ساختگی برای دریافت خسارت.

۴ـ هرگونه اعمال مجرمانه و غیرقانونی کارکنان در محیط خدمت و خارج از آن.

۵ ـ محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات­های قابل تبدیل به جزای نقدی مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن.

۶ ـ صدمات بدنی و خسارت­های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵.

۷ـ کلیه حوادثی که طبق تشخیص مراجع قانونی ذی­صلاح، بیمه­گذار و یا کارکنان وی که مسئولیت آنها تحت پوشش بیمه­ قرار گرفته است، مسئول آن شناخته نشوند.

ماده۴ـ شرایط عمومی بیمه مشتمل بر موضوع بیمه، تعهدات بیمه گر و بیمه گذار، نحوه تسویه خسارت، مدارک لازم برای پرداخت خسارت، مرجع حل اختلاف طرفین، توسط بیمه مرکزی با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ستادکل نیروهای مسلح تهیه و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تصویب شورای عالی بیمه می رسد.

تبصره۱ـ بیمه­نامه موضوع این آیین­نامه، تابع توافق بیمه­گر و بیمه­گذار و در چهارچوب این آیین­نامه و مصوبات شورای عالی بیمه است.

تبصره۲ـ در مواردی که به حکم مراجع قضایی، محکومیت قطعی به بیش از یک دیه و یا ارش صادر شود، پوشش بیمه­ای بر اساس حکم یادشده ملاک عمل است.

ماده۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین نامه را هر ساله به پیشنهاد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در لوایح بودجه سنواتی پیش­بینی نماید و برای سال جاری از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام خواهد شد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON