Search
Close this search box.

تصویب نامه در خصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره(۳) ماده(۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۲

فهرست مطالب

تصویب نامه در خصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره(۳) ماده(۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۲

تصویب نامه در خصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره(۳) ماده(۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۲

تاریخ تصویب:
1402/08/29

QR

جزئیات متن قانون

تصویب نامه در خصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره(۳) ماده(۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۲

شماره ۱۰۹۷۷۹/ت۶۱۳۴۱هـ ۱۴۰۲/۶/۲۲
تصویب نامه در خصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره(۳) ماده(۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد:

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۲، معادل چهارده درصد (۱۴%) ارزش معاملاتی خواهدبود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON