Search
Close this search box.

تصویب نامه در خصوص مجوز سازمان بهزیستی کشور مبنی بر دریافت هزینه صدور و تمدید پروانه برای متقاضیان فعالیت در امور واگذار شده این سازمان و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور

فهرست مطالب

تصویب نامه در خصوص مجوز سازمان بهزیستی کشور مبنی بر دریافت هزینه صدور و تمدید پروانه برای متقاضیان فعالیت در امور واگذار شده این سازمان و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور

تصویب نامه در خصوص مجوز سازمان بهزیستی کشور مبنی بر دریافت هزینه صدور و تمدید پروانه برای متقاضیان فعالیت در امور واگذار شده این سازمان و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور

تاریخ تصویب:
1402/08/29

QR

جزئیات متن قانون

تصویب نامه در خصوص مجوز سازمان بهزیستی کشور مبنی بر دریافت هزینه صدور و تمدید پروانه برای متقاضیان فعالیت در امور واگذار شده این سازمان و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور

شماره ۱۰۹۹۵۵/ت۶۱۱۱۵هـ ۱۴۰۲/۶/۲۲
تصویب نامه در خصوص مجوز سازمان بهزیستی کشور مبنی بر دریافت هزینه صدور و تمدید پروانه برای متقاضیان فعالیت در امور واگذار شده این سازمان و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور

سازمان بهزیستی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۱۲ به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و به استناد
ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و جزء (۸) بند (پ) ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد:

به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می­شود در مقابل صدور و تمدید پروانه برای متقاضیان فعالیت در امور مندرج در ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و جزء (۸) بند (پ) ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ در مواردی که جنبه انتفاعی دارند، در هر مورد مبلغی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه­داری کل کشور) واریز نماید.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON