Search
Close this search box.

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق استفاده شهرداری ریجاب از منافع (۷۳۳۹) مترمربع از پلاک ثبتی (۶۵۳) فرعی از (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) اصلی واقع در ابودجانه شهرستان دالاهو استان کرمانشاه

فهرست مطالب

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق استفاده شهرداری ریجاب از منافع (۷۳۳۹) مترمربع از پلاک ثبتی (۶۵۳) فرعی از (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) اصلی واقع در ابودجانه شهرستان دالاهو استان کرمانشاه

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق استفاده شهرداری ریجاب از منافع (۷۳۳۹) مترمربع از پلاک ثبتی (۶۵۳) فرعی از (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) اصلی واقع در ابودجانه شهرستان دالاهو استان کرمانشاه

تاریخ تصویب:
1402/09/07

QR

جزئیات متن قانون

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق استفاده شهرداری ریجاب از منافع (۷۳۳۹) مترمربع از پلاک ثبتی (۶۵۳) فرعی از (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) اصلی واقع در ابودجانه شهرستان دالاهو استان کرمانشاه

شماره ۱۳۵۷۹۱/ت۶۱۸۱۷ک ۱۴۰۲/۸/۲
تصویب نامه در خصوص واگذاری حق استفاده شهرداری ریجاب از منافع (۷۳۳۹) مترمربع از پلاک ثبتی (۶۵۳) فرعی از (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) اصلی واقع در ابودجانه شهرستان دالاهو استان کرمانشاه

وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۲ به پیشنهاد شماره ۴۳۶۹۹/۱۱۷۳۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ معاونت حقوقی رئیس­جمهور و به استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ـ حق استفاده از منافع (۷۳۳۹) متر مربع از پلاک ثبتی (۶۵۳) فرعی از (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) اصلی واقع در بخش ثبتی ریجاب، موسوم به ابودجانه شهرستان دالاهو استان کرمانشاه مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص­شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ها و مراتع) و با کسرحریم های قانونی احتمالی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی جهت اجرای طرح احداث واحد موتوری برای مدت (۵) سال در اختیار شهرداری ریجاب قرار می گیرد.

۲ـ واگذاری حق استفاده موضوع این تصمیم برای مدت (۵) سال، مشروط به حفظ مالکیت دولت بر منافع عرصه و تداوم فعالیت با اهداف و وظایف شهرداری با تأیید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است.

۳ـ نظارت بر اجرای طرح بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است و تمدید حق استفاده یادشده برای دوره های بعدی با تأیید دستگاه ناظر منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

۴ـ واگذاری حق استفاده مذکور صرفاً در حد استفاده عرصه منابع طبیعی به عنوان احداث واحد موتوری است و موجب مالکیت برای شهرداری نیست.

۵ ـ در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده یادشده ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده می گردد.

۶ ـ پس از اجرای کامل طرح و با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است حق استفاده میزان تعیین­شده از پلاک ثبتی یادشده برای مدت (۵) سال با شرایط مذکور در این تصویب نامه را با درج عبارت «بعد از انقضای مدت استفاده کلیه تأسیسات و مستحدثات متعلق به دولت است»، در بخش ملاحظات و محدودیت های سند مالکیت به نام شهرداری ریجاب ثبت و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی ­ های دولت) اعلام نماید.

۷ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین­نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، شهرداری ریجاب مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یک­ بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارایه کند.

این تصویب­نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰به تأیید رئیس­جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON