Search
Close this search box.

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق استفاده از منافع (۳۰۰۰) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۶۲) فرعی از (۳۵۶۲) اصلی، واقع در بخش (۱) ثبتی شهرستان سمنان توسط شهرداری سمنان

فهرست مطالب

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق استفاده از منافع (۳۰۰۰) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۶۲) فرعی از (۳۵۶۲) اصلی، واقع در بخش (۱) ثبتی شهرستان سمنان توسط شهرداری سمنان

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق استفاده از منافع (۳۰۰۰) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۶۲) فرعی از (۳۵۶۲) اصلی، واقع در بخش (۱) ثبتی شهرستان سمنان توسط شهرداری سمنان

تاریخ تصویب:
1402/09/07

QR

جزئیات متن قانون

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق استفاده از منافع (۳۰۰۰) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۶۲) فرعی از (۳۵۶۲) اصلی، واقع در بخش (۱) ثبتی شهرستان سمنان توسط شهرداری سمنان

شماره ۱۳۵۶۴۲/ت۶۱۸۲۸ک ۱۴۰۲/۸/۲
تصویب نامه در خصوص واگذاری حق استفاده از منافع (۳۰۰۰) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۶۲) فرعی از (۳۵۶۲) اصلی، واقع در بخش (۱) ثبتی شهرستان سمنان توسط شهرداری سمنان

وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۲ به پیشنهاد شماره ۴۰۷۶۲/۱۱۹۵۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ معاونت حقوقی رئیس­جمهور و به استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ـ منحصراً حق استفاده از منافع (۳۰۰۰) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۶۲) فرعی از (۳۵۶۲) اصلی، واقع در بخش (۱) ثبتی شهرستان سمنان، استان سمنان مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر
دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ها و مراتع) و با کسر حریم­های قانونی، رعایت قوانین، مقررات، رعایت حقوق عرفی و ضوابط زیست محیطی برای مدت (۱۰) سال جهت احداث ایستگاه موقت انتقال مواد زائد جامد در اختیار شهرداری سمنان قرار می گیرد.

۲ـ واگذاری حق استفاده موضوع این تصمیم برای مدت (۱۰) سال، مشروط به حفظ مالکیت دولت و تداوم فعالیت با اهداف و وظایف شهرداری با تأیید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) است.

۳ـ نظارت بر اجرای طرح بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) است و تمدید حق استفاده یادشده برای دوره های بعدی با تأیید دستگاه ناظر منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

۴ـ واگذاری حق استفاده مذکور صرفاً در حد استفاده محدوده برای طرح احداث ایستگاه انتقال مواد زائد جامد است و استفاده و احداث بنا در محدوده موجب مالکیت برای شهرداری نسبت به عرصه و بناهای طرح نیست.

۵ ـ در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده یادشده ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده می گردد.

۶ ـ پس از اجرای کامل طرح و با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق استفاده میزان تعیین شده از پلاک ثبتی یادشده برای مدت (۱۰) سال با شرایط مذکور در این تصویب­نامه را با درج عبارت «بعد از انقضاء مدت استفاده کلیه تأسیسات و مستحدثات متعلق به دولت است»، در بخش ملاحظات و محدودیت های سند مالکیت به نام شهرداری سمنان ثبت و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی­های دولت) اعلام نماید.

۷ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین­نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، شهرداری سمنان مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یکبار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.

این تصویب­نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰به تأیید رئیس­ جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON