Search
Close this search box.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سنندج (الحاق ۱۳۰ هکتار اراضی در اختیار ارتش جمهوری اسلامی در راستای توافقات تأمین زمین نهضت ملی مسکن)

فهرست مطالب

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سنندج (الحاق ۱۳۰ هکتار اراضی در اختیار ارتش جمهوری اسلامی در راستای توافقات تأمین زمین نهضت ملی مسکن)

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سنندج (الحاق ۱۳۰ هکتار اراضی در اختیار ارتش جمهوری اسلامی در راستای توافقات تأمین زمین نهضت ملی مسکن)

تاریخ تصویب:
1402/09/11

QR

جزئیات متن قانون

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سنندج (الحاق ۱۳۰ هکتار اراضی در اختیار ارتش جمهوری اسلامی در راستای توافقات تأمین زمین نهضت ملی مسکن)

شماره ۱۳۳۳۱۲/۳۰۰ ۱۴۰۲/۷/۲۶

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سنندج (الحاق ۱۳۰ هکتار اراضی در اختیار ارتش جمهوری اسلامی در راستای توافقات تأمین زمین نهضت ملی مسکن)

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان در خصوص “الحاق ۱۳۰ هکتار اراضی متعلق به ارتش جمهوری اسلامی به محدوده شهر سنندج در راستای قانون جهش تولید مسکن” را با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ کمیته فنی شماره یک و صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ کارگروه تخصصی درخصوص رفع اختلاف فی مابین قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان و اداره کل منابع طبیعی استان کردستان مورد بررسی قرار داد و با توجه به عبور جمعیت شهر سنندج از سقف تعیین شده در طرح جامع و نیاز مبرم به زمین دولتی برای پاسخگوئی به تکالیف قانون جهش تولید مسکن با مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با تاکید بر رعایت موارد زیر موافقت و مقرر نمود:

الف: نقشه تفصیلی اراضی با جمعیت ۲۲۵۰۰ نفر و تامین ۶۵۰۰ واحد مسکونی و تامین خدمات در مقیاس شهر، منطقه، ناحیه و محله مورد تصویب کمیسیون ماده ۵ قرار گیرد:

۱ـ حد بستر و حرائم کمی و کیفی طبیعی کلیه آبراهه های متداخل با سایت دقیقاً مطابق نظر آب منطقه ای استان بر اساس نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۱۸۷/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ شرکت آب منطقه ای کردستان اعمال شود.

۲ـ عرصه وحریم آثار شناسائی شده توسط اداره کل میراث استان در سند تفصیلی طرح منعکس شود. همچنین به جهت ملاحظات مربوط به حریم منظری عرصه جنگلی آبیدر حداکثر طبقه بلوکهای مسکونی ۵ طبقه با رعایت سایر ملاحظات فنی و اجرائی تعیین می شود.

۳ـ با توجه به مجاورت اراضی با پادگان، ملاحظات پدافند غیرعامل در طرح به تائید اداره کل پدافند غیرعامل استان برسد.

۴ـ تکمیل اجرای بلوار کردستان و ادامه بلوار ۲۲ گلان به سمت جاده مریوان به جهت مدیریت تبعات استقرار جمعیت ناشی از اجرای این طرح ضروریست و بدون تکمیل این معبربا توجه به بارگذاری جمعیتی ناشی از این طرح اخلال جدی درساختار شبکه حمل و نقل شهر در این قسمت روی خواهد داد. لذا مقرر میشود هرگونه اقدام اجرائی مرتبط با طرح متعاقب حصول توافق تحت نظارت استانداری کردستان بین ارتش یاسایر یگانهای نظامی مستقر در منطقه با شهرداری درجهت آزادسازی بخشهای باقیمانده از معابر مذکور انجام گیرد.

ب: با عنایت به محدودیت شدید سنندج درتامین اراضی لازم برای توسعه شهر، در راستای موارد مصرح قانون جهش تولید مسکن و منویات ریاست محترم جمهور، بر لزوم استفاده از اراضی مازاد بر نیاز دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مرکز شهر سنندج تاکید می شود.

ج: ضمنا شورای عالی لازم می داند اقدامات مسبوق به سابقه ارتش جمهوری اسلامی در خصوص واگذاری غیرقانونی و بدون مجوز اراضی در اختیار خود به مردم به صورت برگه واگذاری و غیره را در این اراضی و همچنین در شهرهای مسجد سلیمان و بوشهر یادآوری نموده و ضمن تذکر تبعات جبران ناپذیر این اقدامات برای مجموعه حاکمیت و هزینه های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بعدی مترتب بر آن، مقرر می نماید وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت مراجع نظارتی ستاد کل نیروهای مسلح، تدابیر لازم جهت توقف این روند و جلوگیری از بروز موارد آتی را اتخاذ نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. ضمنا به تصریح مکاتبه شماره ۵۳/۰۲۰/۵۶۴۲۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور تخصیص ۵/۷ هکتار از اراضی (موضوع بند ۳ نامه شماره ۱۴۰۲/۷۸/۱۴۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان) به کاربری فضای سبز با تکیه بر عملکرد پارک جنگلی در طرح تفصیلی اراضی الزامیست.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON