Search
Close this search box.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهرآران و بیدگل

فهرست مطالب

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهرآران و بیدگل

شماره ۱۲۰۲۰۱/۳۰۰ ۱۴۰۲/۷/۹

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهرآران و بیدگل

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان مبنی بر الحاق منفصل حدود ۲۶ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر آران و بیدگل در راستای قانون جهش تولید مسکن واقع در شرق شهر را با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با الحاق اراضی مقرر نمود طرح تفصیلی با رعایت چهارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد.

“به تبع این الحاق، موضوع «الحاق اراضی ۱۴ هکتاری واقع در شمال غربی شهر» که قبلا طی مصوبه ۱۴۰۱/۷/۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود و در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱شورای عالی مورد تائید قرار گرفته بود به دلیل وجود تعارضات مالکیتی (به تصریح نامه شماره ۱۱/۱۴۰۲/۱۱۰۵۲ مورخ ۱۴۰/۳/۲۰ اداره کل راه و شهرسازی استان) از دستور خارج شد.”

۱ـ با توجه به عدم استعلام، نظر مراجع ذی ربط درخصوص حرائم احتمالی خطوط انتقال حامل های انرژی متداخل با زمین اخذ و در اسناد لحاظ شود.

۲ـ درج موقعیت بستر و حریم سه رشته قنات متروک متداخل با زمین مطابق با اعلام نظر شرکت آب منطقه ای استان در تهیه طرح تفصیلی ضروری است.

۳ـ نحوه اخذ دسترسی از محور موجود واقع در شرق اراضی (محور محقق) و میزان حریم لازم الرعایه آن بر اساس استعلام مجدد از اداره کل راهداری استان در طرح اعمال شود.

۴ـ با توجه به تاکید وزارت نیرو، تامین آب این واحدها صرفاً از محل صرفه جویی و مدیریت مصرف منابع فعلی شرب این شهر امکان پذیر خواهد بود.

۵ ـ ظرفیت واحد پذیری اراضی الحاقی به میزان ۱۳۰۰ واحد مسکونی (بر اساس الگوی ساختمانی کم تراکم مطابق درخواست اداره کل راه و شهرسازی استان) و با «تأمین سرانه های خدماتی مقیاس محله و ناحیه» (مطابق با مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ شورای عالی در خصوص تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آن ها) می باشد .

ضمناً در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مقرر گردد تامین مازاد زمین مورد نیاز جهت متقاضیان آتی طرح نهضت ملی مسکن، از محل اراضی دولتی واگذار شده قبلی که در سطح وسیع بدون بارگذاری در داخل محدوده رها شده اند (به عنوان نمونه اراضی مازاد دانشگاه پیام نور ـ با ماهیت غیرحضوری ـ در جنوب غرب شهر) در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. در اجرای ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی طرح ها و… خواهشمند است دستور فرمائید نقشه محدوده شهر با لحاظ الحاق مذکور جهت ابلاغ به مراجع ذیربط تحویل دبیرخانه شورای عالی شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON