Search
Close this search box.

رای شماره ۱۷۳۶۹۰۹ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: عبارت «فرم اعتراض» از بند یک ماده ۱۵ آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۷۳۶۹۰۹ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: عبارت «فرم اعتراض» از بند یک ماده ۱۵ آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی ابطال نشد

رای شماره  ۱۷۳۶۹۰۹  هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: عبارت «فرم اعتراض» از بند یک ماده ۱۵ آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/09/30

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره  ۱۷۳۶۹۰۹  هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: عبارت «فرم اعتراض» از بند یک ماده ۱۵ آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی ابطال نشد

هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/۰۲۰۰۱۳۳

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۹۰۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۰۸

* شـاکــی: آقای امید یاهو

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

*مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال عبارت «فرم اعتراض» از بند یک ماده ۱۵ آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال عبارت «فرم اعتراض» از بند یک ماده ۱۵ آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

«در مورادی که «فرم اعتراض» فاقد نام و نام خانوادی، امضاء یا مهر یا اثر انگشت کارفرما و تاریخ باشد.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی و مواد ۴۴ و ۴۵ قانون تأمین اجتماعی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هرچند مطابق ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت ها و… به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان می رسد اما محدود نمودن اعتراض به تکمیل فرم مغایر با متن قانون و محدود نمودن حق اعتراض اشخاص است و صرف اعتراض به صورت کتبی برای احراز قصد اعتراض کارفرما کافی است و محدود نمودن آن در فرم کتبی امری است که به موجب صعوبت در اعتراض کارفرما می شود و امکان دادرسی را محدود می نماید که مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

سازمان طی لایحه شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۲/۱۵۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ ارسالی پاسخ داده که اولاً: حسب تکلیف مقرر در ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی اختیار تدوین آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان و تصویب شورای عالی سازمان رسیده است.

ثانیاً: برای تسریع در کار فرمت مشخصی الزامی گردیده چرا که وقتی قانونگذار این اختیار را به شورای عالی داده در واقع اذن در لوازم آن را نیز داده است.

ثالثاً: در مراجع قضایی و حتی دیوان عدالت اداری نیز طرح شکایت و دادخواست در فرم مشخصی انجام می شود که رد صورت عدم رعایت این امر شکایت و دادخواست پذیرفته نمی شود بنابراین تقاضای رد شکایت را داریم.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۳۳ مبنی بر «ابطال عبارت «فرم اعتراض» از بند یک ماده ۱۵ آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً، شورای عالی تأمین اجتماعی براساس اختیار مقرر در ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی که بیان داشته است: «نحوه تسلیم، اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت­ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید» مصوبه مورد شکایت را صادر کرده است.

ثانیاً، مصوبه مورد اعتراض در مقام بیان شرایط لازم­الرعایه در فرم اعتراض می­باشد و ضرورتی برای تنظیم اعتراض در قالب فرم اعتراض ایجاد نکرده و از این باب خدشه ای به حق دادرسی و دادخواهی مقرر در اصل ۳۴ قانون اساسی ایجاد نکرده است.

لذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و رأی به رد شکایت صادر می­گردد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ـ محمدجواد صالحی انصاری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON