بلاگمت

مالیاتی
تصویب نامه در خصوص واگذاری حق استفاده از بیست (۲۰) هکتار از اراضی ملی پلاک ثبتی (۵۸) فرعی از (۵۶) اصلی واقع در بخش بهنام پازوکی شهرستان قرچک، استان تهران به شهرداری قرچک جهت احداث آرامستان

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق استفاده از بیست (۲۰) هکتار از اراضی ملی

مطالعه مطلب ...
نویسنده ها
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

آخرین مطالب