Search
Close this search box.

تعرفه خدمات

بهای پایه

تعرفه سرویس ها!

منظور از پایه این هست که مشتری به دلخواه خود می تواند سرویس های دیگری در حوزه کاری را به آن اضافه نماید مانند ساعت حضور فیزیکی در ماه در محل کارفرما

سرویس پایه
شرکتهای تا ده نفر

قیمت در تماس

سرویس محبوب
شرکتهای تا 20 نفر

قیمت در تماس

سرویس پایه
شرکتهای تا سی نفر

قیمت در تماس

سرویس پایه
شرکتهای تا چهل نفر

قیمت در تماس

درخواست سرویس سفارشی
سفارشی سازی سرویس

بر اساس نیاز خود می توانید سرویس ها را سفارشی کرده و قیمت و خدمت مناسب کسب و کارتان را داشته باشید

ارائه خدمات در تمام کشور و جغرافیای منطقه

تمام خدمات اینفومت در کل کشور عزیزمان ایران کهن به مشتریان عرضه می گردد، علاوه بر آن، مشتریان ما در کشور ترکیه، افغانستان، عراق، قطر، آذربایجان، ارمنستان و سایر کشورهای همسابه در حال استفاده از سرویس های ما می باشند.

یک مزیت

کاهش هزینه ها در کنار افزایش بهره وری و اثر گذاری سازمانی به صورتی که مشتریان به راحتی قبل و بعد از خدمات ما را می توانند در روند کاری خود مشاهده و اندازه گیری نمایند.

سرویس های ما به صورت حضور در محل ، تحت وب و عموما ترکیبی از هر دو مورد می باشد

در تمام سرویس های ما، خدمات ارائه شده مستقیما بر روی سرور یا دستگاهی که نرم افزار حسابدرای مشتری در محل کارفرما قرار دارد ارائه می شود و هیچ گونه مدارکی از شرکت خارج نمی گردد.

تمام خدمات در محل مشتری

تمام فرایند های کاری مشتری بر روی نرم افزار حسابداری مشتری و در لحظه انجام می شود

کاهش هزینه

تا 50 درصد هزینه های واحد مالی خود را کاهش دهید و از زیان های ناشی از مالیات اضافه ایمن باشید

تضمین رضایت

آنچه که باید از طرف اینفومت سرویس دهی شود به صورت شفاف و مکتوب در ابتدا مشخص می شود