برگ تشخیص مالیات – اعتراض به برگ تشخیص مالیات در سامانه رسیدگی به اعتراض مالیاتی

فهرست مطالب


مطابق ماده 110 قانون مالیات های مستقیم تمامی افراد مشمول این قانون باید ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی، اقدام به تهیه و ارسال اظهارنامه‌ی مالیاتی به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود کنند. اداره امور مالیاتی موظف به رسیدگی اظهارنامه‌های مالیاتی واصله ظرف یکسال پس از پایان مهلت ارسال اظهارنامه‌ها و ابلاغ برگ تشخیص مالیات به مودی ظرف سه ماه پس از پایان مهلت مقرر است.

در این مقاله علاوه بر اینکه در مورد برگ تشخیص مالیات توضیح می‌دهیم، نحوه اعتراض به برگ تشخیص را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سامانه رسیدگی به اعتراضات مالیاتی را نیز معرفی می‌کنیم.

جرائم مالیاتی تا تاریخ صدور برگ تشخیص

برگ تشخیص مالیات چیست؟

برای پاسخ به این سئوال که برگ قطعی مالیات چیست جواب‌های متفاوتی وجود دارد. اما برگ تشخیص مالیات که نام دیگر آن، نامه برگ ارزیابی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی انفرادی است، در حقیقت اظهارنظر اداره امور مالیاتی، نسبت به مالیات مودی، بر اساس رسیدگی های صورت گرفته است و برای انواع مالیات از قبیل عملکرد، حقوق و غیره به صورت جداگانه صادر می‌شود. ذکر این نکته لازم است که در بسیاری از موارد به برگ تشخیص مالیات، برگ ارزیابی عمومی مالیاتی نیز گفته می‌شود.

چنانچه اداره امور مالیاتی ظرف مهلت مذکور دفاتر و اسناد و مدارک مودی را رسیدگی ننماید و یا برگ تشخیص مالیات را به ایشان ابلاغ نکند، اظهارنامه مالیاتی مودی قطعی تلقی می‌شود.

مشاهده برگ تشخیص مالیات در سامانه اعتراض مالیاتی

یکی از مهمترین اقداماتی که می‌توانید از طریق سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی انجام دهید مشاهده برگ قطعی مالیات است. همه مودیان مالیاتی می‌توانند با وارد کردن اطلاعات خود در این سامانه ابتدا برگ تشخیص مالیات خود را ببینند و در صورتی که بعد از بررسی، احساس کردند که قصد اعتراض به برگ تشخیص مالیات خود را دارند، از طریق همین سامانه می‌توانند نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند. در ادامه به طور کامل، در مورد نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیات توضیح داده‌ایم.

سامانه دریافت برگ قطعی مالیات

شما برای دریافت برگ قطعی مالیات از سایت مشکل خاصی ندارید و کافی است به این آدرس مراجعه نمایید تا نحوه دریافت برگ قطعی مالیات را بهتر بدانید.

آدرس سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی: https://e3.tax.gov.ir/Pages/action/show/422

مهلت ابلاغ برگ تشخیص مالیات

در این قسمت در مورد مهلت اعتراض به برگ قطعی مالیات صحبت می‌کنیم. پس از ابلاغ نامه برگ ارزیابی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی انفرادی (همان برگ تشخیص مالیات مزبور)، چنانچه مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات صادره اعتراض داشته باشد، نهایتا باید ظرف 30 روز اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام کند.

در این صورت مودی با اداره امور مالیاتی محل فعالیت، مطابق با موارد تصریح شده در قانون مالیات‌های مستقیم وارد مذاکره شده و پس از تعیین تکلیف نهایی موضوع برگ قطعی مالیات صادر می‌شود. برگ قطعی مالیات، میزان بدهی قطعی مالیات مودی را بر اساس رسیدگی‌های صورت گرفته و مذاکرات فی‌مابین، تعیین می‌کند و تسویه‌ی آن ظرف 10 روز پس از ابلاغ لازم الاجرا است. برای اطلاعات بیشتر در مورد مهلت پرداخت برگ قطعی مالیات ادامه مقاله را مطالعه بفرمایید.

چنانچه مودی در مهلت مقرر اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص مالیات کتباً اعلام نکند، مالیات تشخیصی به منزله مالیات قطعی و برگ تشخیص صادره، قطعی تلقی خواهد گردید. بهتر است برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم، چنانچه مودی مالیات تشخیصی را قبول دارد، این موضوع را کتباً به دارایی اعلام نموده و در آن نحوه‌ی تسویه‌ی مالیات را نیز ذکر کند. مشاهده برگ قطعی مالیات نیز از طریق سامانه رسیدگی به اعتراضات مالیاتی امکان پذیر است.

نکته: اداره امور مالیاتی تا پنج سال پس از صدور برگ قطعی مالیات نیز می‌تواند نسبت به درآمدها یا فعالیت‌های کتمان شده ادعای وصول مالیات داشته باشد.

اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد

نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیات

مهمترین سوالی که این مقاله در تلاش است به آن پاسخ مناسبی دهد این سوال است:

“نحوه اعتراض مودی به مالیات تشخیصی چگونه است؟”

“اعتراض به برگ قطعی مالیات چگونه است؟”

در فرآیند اعتراض به برگ تشخیص مالیات های صادر شده، مودیان همواره دچار مشکلاتی می‌شوند. در این بخش مراحل اعتراض و نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی اعتراضی و دادرسی مالیاتی را با زمان مقرر بررسی می‌نماییم:

  1. بر اساس ماده 238 ق.م.م در مواردی که مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده،اعتراضی داشته باشند، می‌توانند تا 30 روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار به اداره امور مالیاتی مراجعه نمایند و با ارائه دلایل و مدارک و اسناد، به صورت کتبی تقاضای رسیدگی مجدد کنند.
  2. مسئول مربوط وظیفه دارد پس از ثبت درخواست مودی (اعتراض مودی) در سیستم و ظرف مهلتی که 30 روز از تاریخ مراجعه نباشد، به موضوع رسیدگی نماید و در صورتی که دلایل و اسنادی که مودی ارائه کرده است را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که این اسناد را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر وی توسط مودی قبول شود، مراتب و نتیجه را ظهر برگ تشخیص می‌گردد و به امضای مسئول و مودی خواهد رسید. این مسئول هر گاه دلایل و اسناد ارائه شده توسط مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد، باید مراتب را به صورت مستدل در ظهر برگ تشخیص، منعکس و پرونده را برای بررسی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید. (ماده 238 ق.م.م )
  3. در صورتی که مودی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیت، آن را به صورت کبتی تایید نماید یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت کند یا اختلاف موجود را با اداره امور مالیاتی به شرح ماده (238) این قانون رفع نماید، پرونده از نظر میزان درآمد مشمول مالیت مختومه تلقی می‌گردد. در مواردی که مودی ظرف سی روز به صورت کتبی اعتراض ننماید و یا در مهلت تعیین شده در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند، درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است. (ماده 239 ق.م.م)
  4. در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (203) و ماده (208) ابلاغ قانونی شده باشد و مودی با توجه شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد، در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود. در این حالت و همچنین در صورتی که مودی ظرف مهلت 30 روز از ابلاغ به صورت کتبی به برگ تشخیص اعتراض کند، پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد. ( تبصره ماده 239 ق.م.م)
  5. هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ارائه شده به منظور رد یا تعدیل درآمد مشمول مالیات ثبت شده در برگ تشخیص موثر واقع نگردد، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد و رای این هیات با اکثریت آراء، قطعی و لازم الاجراست. در صورتی که مودی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای به صورت کتبی به این حکم اعتراض نماید، پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارسال خواهد شد.
  6. رای هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست. در این وضعیت حوزه مالیاتی بلافاصلی پس از دریافت رای نسبت به صدور برگ قطعی می‌تواند اقدام نماید.
  7. مودی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند طی مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند (ماده 251 ق.م.م) . مودی پس از دریافت رای ظرف یک ماه با شرط اینکه وثیقه مبلغ مالیات مورد اعتراض خود رابه اداره امور مالیاتی مربوط تحویل داده باشد، فرصت این را دارد که نسبت به رای در شورای عالی مالیاتی اعتراض کند.
  8. شورای عالی مالیاتی نیز موظف است بدون ورود به ماهیت امر، صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و به صورت مستند به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رای شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد. (ماده 256 ق.م.م)

سامانه اعتراض به برگ تشخیص مالیات

  9. در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شعبه (شورای عالی مالیاتی) نقض گردد، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیات بیشتر نباشد، به هیات حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می‌شود. این هیات مجددا به مضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی می‌دهد. رایی که صادر می‌شود قطعی و لازم الاجرا است. حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری خواهد بود (ماده 257 ق.م.م )

10. در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندات به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود، وزیر اقتصاد و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود (ماده 251 مکرر ق.م.م)

استعلام برگ قطعی مالیات

مودیان برای استعلام و مشاهده برگ تشخیص مالیات خود باید به سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان مراجعه نمایند. در مرحله بعد باید اطلاعات خود را در این سامانه وارد نمایند. در این مرحله مودیان می‌توانند برگ تشخیص مالیات خود را بررسی و مشاهده نمایند. درصورتی که مودیان به برگ تشخیص مالیات صادر شده اعتراض داشته باشند، می‌توانند اعتراض خود را در این سامانه ثبت نمایند.

نمونه برگ قطعی مالیات

در این قسمت نمونه‌ای از برگ قطعی مالیات را برای شما قرار دادیم. در قسمت‌های قبل هم نکاتی را در مورد استعلام برگ قطعی مالیات و مهلت اعتراض به برگ قطعی مالیات ارائه کردیم. لازم به توضیح است که مالیات تعیین شده برای یک مجموعه، در مرحله اول غیر قطعی و به نوعی بدوی است. از این رو زمانی که این مالیات در سامانه دریافت برگ قطعی مالیات اعلام می‌شود، پرداخت کننده طبق قانون حق دارد از جزئیات آن آگاه باشد. به عنوان مثال، چگونگی محاسبه مالیات بر اساس تراکنش‌ها و میزان دارایی و … به علاوه اسامی و مشخصات و منصب افراد بررسی و محاسبه کننده مالیات، اطلاعاتی هستند که پرداخت کننده قادر است آن‌ها را درخواست و در مدت زمان مشخصی دریافت کند.
ادعای مودی یا مالیات دهنده، اولین مرحله از تعیین مالیات را شکل می‌دهد. به این معنی که میزان مالیات محاسبه شده بر اساس اظهارنامه‌ای است که مودی تنظیم کرده و تحویل می‌دهد. همین اظهارنامه نیز امکان اصلاح و بازبینی و تغییر البته بر اساس مقررات را دارد و تشخیص و تعیین مالیات بر اساس آخرین اظهارنامه ارائه شده، تراز مالی و دفاتر ثبت وی، محاسبه می‌شود.
مالیات تعیین شده در قالب «برگ تشخیص مالیات» به مودی ابلاغ می‌شود و از زمان ابلاغ، سی روز برای بازبینی محاسبه‌ها، کسب اطلاع از فرآیند محاسبه و همچنین اعتراض به عدد اعلام شده، فرصت دارد. این میزان ابلاغی، هنوز قطعی نشده و در صورت اعتراض به آن، موضوع در هیات اختلاف مالیاتی، مطرح و بررسی می‌شود. البته برای رسیدگی به اعتراض و اختلافات، هیات و گروه‌های دیگری نیز تعیین شده‌اند و تا زمانی که اختلاف به نتیجه نرسد، در در مورد آن رای قطعی صادر نمی‌شود.
به همین ترتیب، مالیات قطعی شده نیز بر اساس رای این مراجع اعلام می‌شود. یعنی با فرض این‌که اعتراض به هیات اختلاف مالیاتی بدوی برسد یا در هیات تجدید نظر بازبینی شود، رای هر کدام از آن‌ها در حکم مالیات قطعی خواهد بود. در صورتی که مالیات دهنده پس از دریافت برگ تشخیص مالیات، به ارقام و نتیجه مندرج در آن هیچگونه اعتراضی نکند، همین ارقام به عنوان مالیات قطعی برای وی صادر می‌شوند و مودی باید نسبت به دریافت برگ قطعی مالیات اقدام کند.
مالیات قطعی، به مثابه حکم قانونی است و مودی باید در اولین فرصت به پرداخت آن اقدام کند، چرا که از اینجا به بعد، عدم پرداخت به عنوان تخلف مالیاتی و بر علیه مودی مد نظر قرار می‌گیرد. مرجع اصلی این مسائل، سازمان امور مالیاتی کشور است و در صورتی که پرداخت کننده از پرداخت مالیات قطعی سرپیچی کند، این سازمان اختیار و قدرت قانونی کافی برای برخورد اجرایی و اعمال جرائم سنگین را دارد. بلوکه کردن حساب‌ها از جمله یکی از رایج‌ترین راهکارهای تنبیهی به شمار می‌رود.

 

برگ تشخیص مالیات

تفاوت برگ تشخیص و برگ قطعی مالیات

با توجه به عناوین مختلفی که در این مقاله از آن‌ها صحبت کردیم، خوب است تفاوت برگ تشخیص و برگ قطعی مالیات را بیان کنیم. 

برگ تشخیص مالیات:

انواع برگ تشخیص شامل: برگ تشخیص مالیات عملکرد، برگ تشخیص مالیات حقوق، برگ تشخیص (مطالبه) مالیات تکلیفی.

نکاتی که در مورد برگ تشخیص باید گفته شوند شامل:

 1. چنانچه مودی توانایی پرداخت مالیات را داشته باشد، برگ تشخیص مالیات برای او صادر می‌شود.
 2. چنانچه مودی به برگ تشخیص مالیات تکلیفی و حقوق آن تا قبل از 30 روز تمکین کند، 80% بخشودگی جرائم شامل حال او می‌شود.
 3. چنانچه مودی به برگ تشخیص اعتراضی داشت باید تا قبل از 30 روز اعتراض خود را ثبت کرده باشد.

برگ قطعی مالیات:

چنانچه بعد از صادر شدن برگ تشخیص توسط اداره مالیات، مودی نسبت به میزان و نوع مالیات در تاریخ معین شده اعتراضی نداشت، واحد خدمات مالیاتی برگ قطعی مالیات را صادر می‌کنند که ممکن است این برگ دارای مانده بدهی یا بدون بدهی از قبل باشد. اگر مودی این مبلغ را پرداخت نکند، دایره وصول اجرا با استفاده از ابزارهای قانونی، اقدام به وصول آن می‌کنند. ولی اگر مودی در زمان مشخص شده مالیات خود را پرداخت کند شامل 40% تخفیف بخشودگی جرائم می‌شود.

 


نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم، با چهار بسته‌‌ی تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری، برای مدیریت چابک‌تر شرکت‌های کوچک طراحی شده است و متناسب با نیازهای این کسب‌وکارها، کاربری بسیار ساده‌ای دارد.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON