Search
Close this search box.

بخشنامه حقوق 1402

بخشنامه حقوق سال 1402

فهرست مطالب

بخشنامه حقوق 1402 یکی از مهم‌ترین رویدادهای پایان هر سال برای کلیه کارگران و کارفرمایان است. این رویداد که هر سال پس از مذاکرات طولانی در شورای عالی کار صورت می‌پذیرد، در راستای تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی است، که با عنوان “کارگر” شناخته می‌شوند. در این مقاله آموزش رایگان حسابداری قصد داریم شما را با جزئیات بخشنامه شماره 296137 مورخ 1401/12/29 موسوم به بخشنامه حقوق سال 1402 شورای عالی کار و دستورالعملهای تبعی آن آشنا نماییم. همراه ما بمانید.

مفاد بخشنامه حقوق 1402

بخشنامه حقوق سال 1402 ابلاغیه‌ای است که وزارت کار برای اجرای مصوبه افزایش حقوق و نحوه اجرای آن برای کارفرمایان مشخص می‌کند. این ابلاغیه همه ساله توسط شورای عالی کار و پس از بررسی شرایط جامعه و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در هماهنگی میزان درآمد با سطح معیشت آنان و همچنین شرایط کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی در اسفند ماه تصویب و ابلاغ می‌شود.

شورای عالی کار پس از بررسی شرایط جامعه و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در هماهنگی میزان درآمد با سطح معیشت آنان و همچنین شرایط کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی، حداقل حقوق کارگران را در تاریخ 1401/12/29 تصویب نمود؛ این مصوبه طی بخشنامه حقوق 1402 مورخ  1401/12/29 و در 6 بند به شرح زیر ابلاغ شد:

بنده اول بخشنامه 1402

از اول سال 1402 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرار داد دائم یا موقت) مبلغ 1,769,428 ریال (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهارصد و بیست و هشت ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال 1402 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 21 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 83,596 ریال نسبت به آخرین مزد در سال 1401 افزایش می‌یابد.

! تبصره: با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 1,769,428 ریال (موضوع بند 1) کمتر شود.

بند دوم بخشنامه 1402

به کارگرانی در سال 1402 دارای یک سال سابقه کار شده با یک سال از اخرین دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه 70,000 ریال به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ها

1- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جداول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

2- به کارگران فصلی نسبت به مدت کارکردشان در سال 1401، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

3- بر اساس مصوبه مورخ 1401/12/29 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهار محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 1402 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

توصیه می‌کنیم بخوانید: حق سنوات چیست و چه تفاوتی با پایه سنوات دارد؟

بند سوم بخشنامه 1402

بر اساس مصوبه مورخ 1387/7/21شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1402 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 11,000,000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

بند چهارم بخشنامه 1402

ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یک بند 2 در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

بند پنجم بخشنامه 

مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1402 به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند، نخواهد شد.

بند ششم بخشنامه 

واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

چه کسی مسئول تصویب بخشنامه حقوق 1402 است؟

شورای عالی کار که از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان حاکمیت تشکیل شده است، هر سال طی چندین جلسه گفتگو و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه به تعیین حداقل حقوق و دستمزد کلیه مشمولین قانون کار اقدام می‌نمایند.

نحوه تعیین حداقل حقوق و دستمزد سالیانه باید به گونه‌ای باشد که از یک سو توان مالی کارفرما بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد؛ از سوی دیگر، کارگر بدون در نظر گرفتن شرایط خاص، امکان تامین شرایط یک زندگی در سطح متوسط برای یک خانواده با تعداد اعضای متوسط (بر اساس اعلام مراجع رسمی) را داشته باشد.

 دانلود بخشنامه حقوق 1402

بخشنامه حداقل مزد سال 1402 به شماره 296137 مورخ 1401/12/29 و دستورالعمل‌های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد. بخشنامه مذکور به امضای سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین دستورالعمل‌ نحوه اجرای مصوبه 1401/12/29 در مورد کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و کارگران کارمزدی دائم و موقت جهت اجرا ابلاغ شد.

بخشنامه حداقل مزد 1402، علاوه‌بر ارائه میزان افزایش در حداقل حقوق سال 1402 دستمزد کارکنان نسبت به سال گذشته، اطلاعاتی نیز در مورد افزایش سایر سطوح درآمدی در اختیار کارگران، کارفرمایان، حسابداران و حسابرسان قرار می‌دهد. در نتیجه اطلاعات بخشنامه حداقل حقوق و دستمزد بر اساس متن بخشنامه حقوق 1402 عبارتند از:

شرحمبلغ روزانه مصوب 1402 (ریال)مبلغ ماهانه مصوب 1402 (ریال)درصد افزایش نسبت به سال 1401
حداقل حقوق و دستمزد 1,769,428 53,082,84027%
پایه سنوات 70,000 2,100,0000% 
سایر سطوح مزدی 83,596 + (1.21× حقوق پایه روزانه 1401)2,507,880 + (1.21× حقوق پایه ماهانه 1401) 21%
کمک هزینه خانوار: حق مسکن300,000  9,000,00038,5% 
کمک هزینه خانوار: بن کارگری366,667  11,000,00029,4% 
کمک هزینه خانوار: حق اولاد و عائله مندی176,942.8 5,308,284 27%
جدول اطلاعات بخشنامه حقوق و دستمزد 1402

خوب است بدانید: سایر سطوح مزدی در سال 1402

میزان افزایش در سایر سطوح مزدی برای سال 1402 معادل 21 درصد است؛ به عبارت دیگر، از ابتدای سال 1402، درآمد ماهیانه کارگران به میزان 21 درصد نسبت به آخرین دستمزد سال 1401 به علاوه مبلغ 83,596 ريال به صورت روزانه افزایش می‌یابد؛ به بیان دیگر معادل 21 درصد به علاوه مبلغ 2,507,880 ريال به صورت ماهیانه خواهد بود.

جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد سال 1402

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد سال 1402 را به شرح زیر ارائه نمود:


بخشنامه حقوق سال 1401

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه حقوق 1401 را به شماره 265344 مورخ 1400/12/22 ابلاغ نمود. طی این بخشنامه، حداقل حقوق روزانه کارگران در سال 1401 معادل 1,393,250 ریال بود که نسبت به سال قبل 57.4% افزایش داشت. همچنین پایه سنوات کارگران با بیش از یک سال سابقه فعالیت در یک کارگاه معادل 2,100,000 ریال و افزایش سایر سطوح دستمزدی برای سال 1401 معادل 38% به علاوه روزانه مبلغ ثابت 171,722 ريال اعلام شد.

کلام آخر

بخشنامه حقوق 1402 مبنای محاسبه میزان حقوق و دستمزد کلیه کارگران مشمول قانون کار است. اما از آنجا که محاسبه حقوق و دستمزد، تابع عوامل مختلفی نظیر تعداد ساعات کارکرد ماهیانه، اضافه کاری، سابقه کارگر است، آموزش حسابداری حقوق و دستمزد یکی از مهارت‌های ضروری برای کلیه حسابداران جهت پیشگیری از تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان است.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON