Search
Close this search box.

تصویب نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۲

فهرست مطالب

تصویب نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۲

تصویب نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۲

تاریخ تصویب:
1402/05/16

QR

جزئیات متن قانون

تصویب نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۲

شماره ۵۶۲۷۲/ت۶۱۲۸۳هـ ۱۴۰۲/۴/۳
تصویب نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۳۱ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تصویب کرد:

هزینه خدمات ثبت­نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون­های مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر تعیین می­شود. درآمدهای مرکز یادشده به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه­ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار وزارتخانه مذکور قرار می­گیرد:

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON