Search
Close this search box.

مصوبات هفتاد و ششمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

فهرست مطالب

مصوبات هفتاد و ششمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

شماره ۸۰/۸۶۳۰۲ ۱۴۰۲/۵/۱۶

مصوبات هفتاد و ششمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان

اتحادیه طلا و جواهر

هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ به استناد قانون اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف ـ مجوز فعالیت شرکت های پخش استانی

۱. به منظور امکان فعالیت سرمایه­گذاران خرد و توسعه فعالیت پخش کالاهای سلامت در سراسر کشور، مقرر شد شرایط و فرآیند صدور مجوز فعالیت شرکت های پخش استانی که در حال حاضر متوقف شده است، توسط سازمان غذا و دارو تسهیل شود و گزارش آن تا چهار ماه آینده برای بررسی به دبیرخانه هیأت ارسال گردد.

۲. الزام تبدیل «مجوز فعالیت شرکت های پخش استانی» به «پخش سراسری»، (پس از پایان مهلت مقرر) حذف می­شود. به منظور توزیع عادلانه دارو در کشور، لازم است سازمان غذا و دارو با تهیه دستورالعملی طی سه ماه، اولویت استان های محروم در صدور این مجوز را لحاظ کند.

۳. سازمان غذا و دارو مکلف است درخواست های همه اشخاص واجد شرایط مجوز « فعالیت شرکت های پخش استانی» را بررسی و مجوز مربوطه را از طریق درگاه ملی مجوزها در مهلت مقرر صادر کند.

ب ـ حذف و اضافه شدن برخی از مجوزهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱. با پیشنهاد سازمان غذا و دارو مبنی بر حذف ۲۲ عنوان مجوز به شرح جدول ذیل از فهرست مجوزهای سازمان مذکور، مصوب بند (الف) شصتمین نشست هیأت به شماره ۸۰/۲۵۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ و بند (ب) شصت و چهارمین نشست هیأت به شماره ۸۰/۹۵۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ موافقت شد.

۲۲ عنوان مجوز حذف شده مربوط به سازمان غذا و دارو

ردیف

عنوان

1 پروانه اشتغال مسئول فنی شرکت پخش دارو استانی

2 گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای مسئول فنی داروخانه

3 تأسیس شرکت پخش دارو

4 گواهی فروش آزاد و گواهی فرآورده دارویی CPP ـ گواهی بهداشت

5 گواهی بهداشتی تولید ملزومات دارویی

6 صدور گواهی GMP خطوط تولید دارو داخل

7 صدور/تمدید گواهی GMP خطوط تولید برون مرزی

8 گواهی بین الملل برای صادرات مواد و داروهای تحت کنترل

9 گواهی صدور حواله مواد اولیه دارویی تحت کنترل

10 گواهی خروج اقلام دارویی، مواد اولیه دارویی و ملزومات دارویی

11 تأییدیه بررسی شرایط فنی و بهداشتی و ثبت منبع کارخانجات تولیدکننده محصولات آرایشی

و بهداشتی (فرآیند شده / بالک) خارج از کشور

12 صدور مجوز توزیع فرآورده های بیولوژیک

13 مجوز بررسی مدارک و مستندات علمی محصولات آرایشی و بهداشتی (فرآیند شده و بالک)

و صدور پروانه بهداشتی ورود

14 گواهی مصرف محصول نهایی/بالک/مواد اولیه آرایشی، بهداشتی و وارداتی

15 گواهی بهداشتی تأیید نام ژنریک اختصاصی دارو

16 صدور مجوز واردات داروی فوریتی (داروهای خاص)

17 گواهی ساخت مواد اولیه دارویی (مواد مؤثره، مواد جانبی و ملزومات بسته بندی)

18 گواهی بهداشتی ساخت و تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی

19 صدور IRC تولید الکل اتیلیک طبی

20 صدور پروانه تأسیس کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی

21 موافقت اصولی با احداث کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی

22 گواهی بین الملل جهت واردات مواد و داروهای تحت کنترل

۲ . تعداد ۱۲ عنوان مجوز به شرح ذیل به همراه راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک، هزینه ها و زمان های صدور آنها به فهرست مجوزهای سازمان غذا و دارو در بند (الف) مصوبات شصتمین نشست هیأت به شماره ۸۰/۲۵۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ و بند (ب) شصت و چهارمین نشست هیأت به شماره ۸۰/۹۵۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ اضافه می ‎ شوند (راهنمای دریافت ۱۲ عنوان مجوز مذکور، ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۳. دبیرخانه هیأت مقررات زدایی مکلف است، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و امکان ثبت درخواست و صدور الکترونیک و غیرحضوری آنها را فراهم کند. همچنین سازمان غذا و دارو مکلف است، درگاه تخصصی برای صدور این مجوزها را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را برای متقاضیان به صورت الکترونیک از طریق درگاه ملی مجوزها صادر نماید.

۱۲ عنوان مجوز اضافه شده مربوط به سازمان غذا و دارو

ردیف

1 پروانه ساخت برای صادرات (کارخانه/کارگاه) فرآورده­های غذایی و آشامیدنی

2 پروانه ساخت قراردا د ی کارخانه/کارگاه فرآورده­های غذایی و آشامیدنی

3 ثبت منابع واردات مواد اولیه و فرآورده نهایی غذایی و آشامیدنی

4 پروانه ورود مواد اولیه و فرآورده نهایی غذایی و آشامیدنی

5 مجوز فعالیت شرکت ثالث ارایه دهنده خدمات بازرسی غذایی و آشامیدنی

6 پروانه مسئول فنی شرکت های واردکننده، پخش و توزیع، انبارهای محصولات و مواد اولیه وارداتی، آرایشی و بهداشتی

7 پروانه بهداشتی ساخت (برای صادرات) فرآورده‍ های آرایشی و بهداشتی

8 پروانه بهداشتی ساخت قراردادی (برای صادرات) فرآورده های آرایشی و بهداشتی

9 ثبت منبع کارخانجات تولیدکننده محصولات آرایشی و بهداشتی (فرآیند شده / بالک) خارج از کشور

10 پروانه بهداشتی ورود (فرآورده نهایی/بالک) آرایشی و بهداشتی خارج از کشور

11 مجوز فعالیت شرکت­های ثالث ارایه دهنده خدمات بازرسی (بالک / فرآورده) آرایشی و بهداشتی

12 فعالیت واحدهای صنفی توزیع کننده و عرضه کننده در سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی

ج ـ تفکیک راهنمای دریافت مجوز «تأسیس و فعالیت باشگاه ورزشی»

۱ . با توجه به بند (ج) مصوبه هفتادمین نشست هیأت به شماره ۸۰/۱۹۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ مبنی بر تفکیک راهنمای دریافت مجوز «تأسیس و فعالیت باشگاه ورزشی»، این مجوز به ۵۱ عنوان مجوز به شرح ذیل به همراه راهنمای دریافت این مجوزها شامل شرایط، مدارک، زمان و هزینه های صدور آن ها به فهرست مجوزهای وزارت ورزش و جوانان در بند (ج) مصوبات پنجاه و ششمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره ۸۰/۲۲۷۳۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اضافه می شوند (راهنمای دریافت ۵۱ عنوان مجوز مذکور، ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲. دبیرخانه هیأت مقررات زدایی مکلف است، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و در دسترس عموم قرار دهد و امکان ثبت درخواست و صدور الکترونیک و غیرحضوری آنها را فراهم کند.

۳. وزارت ورزش و جوانان مکلف است دستورالعمل تأسیس همه باشگاه های ورزشی را تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه به دبیرخانه هیأت (برای تکمیل کاربرگ­های تفکیک شده) ارسال نماید و شرایط صدور الکترونیک یک یا چند نوع از باشگاه های ورزشی را برای حائزان شرایط در یک مکان فراهم کند و مجوزهای ذیل را به صورت الکترونیک از طریق درگاه ملی مجوزها صادر نماید .

تفکیک مجوز «تأسیس و فعالیت باشگاه ورزشی» به ۵۱ عنوان مجوز

مربوط به وزارت ورزش وجوانان

مجوز باشگاه ورزشی اسکی

۱۸.

مجوز باشگاه ورزشی کبدی

۳۵.

مجوز باشگاه ورزشی غواصی

۲.

مجوز باشگاه ورزشی اسکواش

۱۹.

مجوز باشگاه ورزشی سبک های کونگ فو و هنرهای رزمی

۳۶.

مجوز باشگاه ورزشی والیبال برفی

۳.

مجوز باشگاه ورزشی اسکیت

۲۰.

مجوز باشگاه ورزشی کوهنوردی

۳۷.

مجوز باشگاه ورزشی والیبال ساحلی

۴.

مجوز باشگاه ورزشی بدمینتون

۲۱.

مجوز باشگاه ورزشی جت اسکی

۳۸.

مجوز باشگاه ورزشی والیبال سالنی

۵.

مجوز باشگاه ورزشی پرورش اندام

۲۲.

مجوز باشگاه ورزشی کاراته

۳۹.

مجوز باشگاه ورزشی سه گانه

۶.

مجوز باشگاه ورزشی تیراندازی

۲۳.

مجوز باشگاه ورزشی کروکت

۴۰.

مجوز باشگاه ورزشی ووشو

۷.

مجوز باشگاه ورزشی تنیس روی میز

۲۴.

مجوز باشگاه ورزشی گلف

۴۱.

مجوز باشگاه ورزشی هاکی

۸.

مجوز باشگاه ورزشی چوگان

۲۵.

مجوز باشگاه ورزشی مینی گلف

۴۲.

مجوز باشگاه ورزشی هندبال

۹.

مجوز باشگاه ورزشی دوچرخه سواری (بی ام ایکس)

۲۶.

مجوز باشگاه ورزشی وودبال

۴۳.

مجوز باشگاه ورزشی اهداف پروازی

۱۰.

مجوز باشگاه ورزشی دوچرخه سواری (تریال)

۲۷.

مجوز باشگاه ورزشی کارتینگ

۴۴.

مجوز باشگاه ورزشی آمادگی جسمانی و روش های تمرینی

۱۱.

مجوز باشگاه ورزشی دوچرخه سواری (تفریحی توریستی)

۲۸.

مجوز باشگاه ورزشی اتومبیل رانی

۴۵.

مجوز باشگاه ورزشی بازی های الکترونیک

۱۲.

مجوز باشگاه ورزشی دوچرخه سواری (کورسی)

۲۹.

مجوز باشگاه ورزشی اتومبیل رانی آفرود (دو دیفرانسیل)

۴۶.

مجوز باشگاه ورزشی بازی و ورزش کودکان

۱۳.

مجوز باشگاه ورزشی دوچرخه سواری (کوهستان)

۳۰.

مجوز باشگاه ورزشی اتومبیل رانی (رالی)

۴۷.

مجوز باشگاه ورزشی برای تونیک

۱۴.

مجوز باشگاه ورزشی سوارکاری حرفه ای

۳۱.

مجوز باشگاه ورزشی موتورسواری(کراس)

۴۸.

مجوز باشگاه ورزشی پارکور

۱۵.

مجوز باشگاه ورزشی سوارکاری (غیرحرفه ای ـ آماتوری)

۳۲.

مجوز باشگاه ورزشی موتور تریال

۴۹.

مجوز باشگاه ورزشی راگبی

۱۶.

مجوز باشگاه ورزشی شطرنج

۳۳.

مجوز باشگاه ورزشی موتور ATV

۵۰.

مجوز باشگاه ورزشی فریزبی

۱۷.

مجوز باشگاه ورزشی شنا، شیرجه وواترپلو

۳۴.

مجوز باشگاه ورزشی موتور سرعت (ریس)

۵۱.

مجوز باشگاه ورزشی موج سواری

د ـ حکم در خصوص تسهیل واردات و صادرات مصنوعات و فلزات گرانبها

نظر به مغایرت نامه شماره ۸۶/۲/۳۱۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) با قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۶ آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و با توجه به جوا بیه استعلام شماره ۴۹۷۶۲/۲۲۳۱۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مفاد ابلاغیه شماره ۸۶/۲/۳۱۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس قوانین و آیین­نامه­های فوق الذکر اصلاح می­شود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است طی یک ماه، احکام مربوط به تسهیل واردات و صادرات مصنوعات و فلزات گرانبها را تصویب و نیز بخشنامه های صادره را وفق قوانین و مقررات حاکم تجدید نظر نموده و نتیجه را طی یک ماه به دبیرخانه هیأت اعلام نمای د.

هـ ـ حذف ۲ عنوان مجوز مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱. با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف مجوزهای «تأسیس واحدهای ذخیره سازی کالا» و «بهره برداری واحدهای ذخیره سازی کالا» از فهرست مجوزهای وزارت مذکور، مصوب بند (ب) مصوبات پنجاه و هشتمین نشست هیأت به شماره ۸۰/۱۲۵۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ موافقت می شود.

۲. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت ۲ ماه از صدور اولین مجوز توسط مراکز (پارک های) لجستیک، عناوین مجوزهای داخل مراکز لجستیک را به همراه شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور هریک به دبیرخانه هیأت برای بررسی و تصویب ارسال نماید.

و ـ تصویب ۲ عنوان مجوز مربوط به سازمان نظام صنفی رایانه ای

۱ . تعداد ۲ عنوان مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای به شرح زیر به همراه راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک، هزینه ها و زمان صدور آنها تصویب شد (راهنمای دریافت ۲ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲. دبیرخانه هیأت مقررات زدایی مکلف است، راهنمای دریافت مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و در دسترس عموم قرار دهد. سازمان نظام صنفی رایانه­ای مکلف است، درگاه تخصصی برای صدور این دو مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به صورت الکترونیک از طریق درگاه ملی مجوزها صادر نماید.

۳. بر اساس تبصره (۲) ماده ۳۲ آیین­نامه اجرایی مواد ۲ و ۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای، عرضه مستقیم کالا یا خدمت به مصرف کننده (در ارتباط با مجوزهای ذیل)، نیازمند اخذ پروانه کسب (مطابق با قانون نظام صنفی) است.

۲ عنوان مجوز مربوط به سازمان نظام صنفی رایانه ای

۱. پروانه مشاوره و نظارت بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (شخص حقیقی)

۲. مجوز فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (شخص حقوقی)

ز ـ تصویب راهنمای دریافت «گواهی آموزشی احکام تجارت و کسب و کار»

۱ . تعداد ۱ عنوان مجوز «گواهی آموزشی احکام تجارت و کسب و کار» به همراه راهنمای دریافت این مجوز شامل شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور آن تصویب شد (راهنمای دریافت ۱ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت، جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲. دبیرخانه هیأت مقررات زدایی مکلف است، راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و امکان ثبت درخواست و صدور الکترونیک و غیرحضوری آن را فراهم کند. دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان­های صنفی کشور مکلف است، درگاه تخصصی برای صدور این مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و تأییدیه مذکور را از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت الکترونیک صادر نماید .

۳. با هدف یکپارچه و استانداردسازی محتوای آموزشی دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب­و کار، اتاق اصناف ایران موظف است «سامانه کشوری آموزش احکام و مقررات پیش نیاز صدور پروانه کسب» و اخذ آزمون از طریق این سامانه را اجرایی کند.

ح ـ تصویب راهنمای دریافت «کارت شناسایی مشاور املاک (شاغلین در حوزه مشاوره املاک)»

۱ . تعداد ۱ عنوان مجوز «کارت شناسایی مشاور املاک» به همراه راهنمای دریافت این مجوز متضمن شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور آن تصویب شد (راهنمای دریافت مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲. دبیرخانه هیأت مقررات زدایی مکلف است، راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و امکان ثبت درخواست و صدور الکترونیک و غیرحضوری آن­را فراهم کند. دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان­های صنفی کشور مکلف است، درگاه تخصصی برای صدور این مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوز مذکور را از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت الکترونیک صادر نماید.

ط ـ اصلاح راهنمای دریافت «پروانه کسب بنگاه معاملات املاک»

ـ در خصوص شرایط و مدارک «پروانه کسب بنگاه معاملات املاک»، شرایط ذیل به راهنمای دریافت این مجوز (از مجوزهای صنفی کشور، موضوع بند (ح) مصوبات شصت و هفتمین نشست هیأت به شماره ۸۰/۱۴۵۸۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳) اضافه می شود:

۱ـ عدم سوء پیشینه کیفری

۲ـ داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم (به استثنای افرادی که قبل از ابلاغ این مصوبه، پروانه کسب در رسته شغلی مشاوره املاک را دریافت کرده­اند.)

۳ـ پروانه کسب بنگاه معاملات املاک فقط در املاک با کاربری تجاری یا اداری صادر می­شود.

ـ در تمدید مجوز دارندگان فعلی «پروانه کسب بنگاه معاملات املاک»، داشتن شرط حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی نیست.

ی ـ تصویب ۱ عنوان مجوز جامانده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۱. تعداد ۱عنوان مجوز جامانده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح ذیل به همراه راهنمای دریافت این مجوز متضمن شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور آن به فهرست مجوزهای سازمان مذکور در بند (الف) مصوبات پنجاه و هفتمین نشست هیأت به شماره ۸۰/۱۲۲۴۴ تاریخ ۱/۲۷/ ۱۴۰۱ و بند (ج) شصت و نهمین نشست هیأت به شماره ۸۰/۹۵۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ اضافه می شود (راهنمای دریافت مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲ . دبیرخانه هیأت مقررات زدایی مکلف است، راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و امکان ثبت درخواست و صدور الکترونیک و غیرحضوری آن را فراهم کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، طی دو ماه درگاه تخصصی برای صدور این مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوز مذکور را به صورت الکترونیک صادر نماید. دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان­های صنفی کشور مکلف است، در فرآیند صدور پروانه کسب بنگاه معاملات املاک و خودرو داشتن «پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو» را لحاظ نماید و بدون داشتن این پروانه، از صدور پروانه بنگاه معاملات املاک و خودرو، جلوگیری کند.

۳. آن دسته از دارندگان پروانه کسب بنگاه معاملات املاک و خودرو که پیش از ابلاغ این مصوبه، بدون داشتن «پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو» پروانه کسب گرفته اند، مکلف اند طی شش ماه پروانه تخصصی موضوع این بند را از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت کنند در غیر این صورت پروانه کسب ایشان فاقد اعتبار خواهد بود.

۱ عنوان مجوز مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

پروانه تخصصی مشاور املاک و خودرو

ک ـ حکم در خصوص اصلاح هزینه، زمان و عنوان مجوزهای کسب و کار

به موجب این حکم، دبیرخانه هیأت مقررات زدایی اجازه دارد (با درخواست دستگاه) تغییرات مربوط به هزینه و زمان (در صورت کاهش هزینه و زمان) و نیز عنوان مجوز را بررسی و در صورت عدم مغایرت با اسناد بالادستی (قوانین یا مصوبات هیأت محترم وزیران) در درگاه ملی مجوزها اعمال کند. کمیته تخصصی و هیأت تنها به موارد اختلافی بین دستگاه و دبیرخانه رسیدگی خواهد کرد.

ل ـ حکم در حوزه صید و صیادی

بنا به پیشنهاد استانداری هرمزگان، دارندگان مجوز صید و صیادی که مجوزشان طی ماه های خرداد و تیر سال ۱۴۰۱ از درگاه ملی مجوزهای کشور صادره شده است، مکلفند طی ۹ ماه «گواهی ثبت شناور صیادی» را اخذ نمایند. در صورت عدم اخذ این مجوز، مجوز صید و صیادی صادره ایشان باطل و بلااثر خواهد بود.

م ـ حکم در حوزه نظام مهندسی ساختمان

۱. سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه، «ضوابط ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر» را به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی ارسال کند. همچنین موظف است «سامانه واحد و کشوری ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر» را طراحی و اجرا کند. از ۹ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، ارجاع کار نظارت به مهندسان ساختمان، باید صرفاً از طریق سامانه واحد و کشوری ارجاع، انجام شود . سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف است دستورالعمل این سامانه را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه تصویب و به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی ارسال کند.

۲. از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف است کلیه اطلاعات ارجاع کار مهندسان را در سامانه ای برخط به صورت عمومی منتشر کند.

۳ . سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف است، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، درگاه تخصصی صدور «کارت عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان» را راه اندازی و به درگاه ملی مجوزها متصل و این مجوز را به صورت الکترونیک و غیرحضوری صادر کند در غیر اینصورت، درگاه ملی مجوزها موظف است «کارت عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان» را به صورت ثبت محور صادر کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات زدایی

و بهبود محیط کسب و کار ـ سیداحسان خاندوزی

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON