رای شماره ۸۷۲۵۹۴ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: دستورالعمل شماره ۲۰۲۰/۹۷/۱۶۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ مدیرکل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۸۷۲۵۹۴ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: دستورالعمل شماره ۲۰۲۰/۹۷/۱۶۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ مدیرکل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد

رای شماره ۸۷۲۵۹۴ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: دستورالعمل شماره ۲۰۲۰/۹۷/۱۶۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ مدیرکل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/07/04

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۸۷۲۵۹۴ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: دستورالعمل شماره ۲۰۲۰/۹۷/۱۶۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ مدیرکل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/۰۱۰۰۰۳۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۷۲۵۹۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۱۰

* شـاکــی: آقای صمدالله فیروزی

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

*مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۲۰/۹۷/۱۶۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ مدیرکل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مدیریت محترم اداره کل استان ….

مدیریت محترم درمان استان ……

موضوع: قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور

با سلام

احتراماً با عنایت به نامه شماره ۳۴۸/۱۱۳۹۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع قانون برنامه و بودجه ۹۷ کل کشور) در خصوص موارد ذکر شده در قسمت الف تبصره ۱۲ (افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر …….) و بند ۲ همین تبصره در خصوص پرداخت پاداش پایان سنوات خدمت کارکنان صرفاً تا سقف سی (۳۰) سال و همچنین تکمیل یا احداث مجتمع و ساختمان های اداری در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با نظارت دیوان محاسبات کشور، به پیوست تصویر استعلام مأخوذه طی نامه شماره ۷۵۰۰/۹۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ از دفتر امور قوانین و مقررات به حضور ارسال می گردد لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موارد ذکر شده بر اساس مفاد نامه مذکور اقدام لازم به عمل آورند. ـ مدیر کل امور مالی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاف شرع و قاعده لاضرر است.

خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و تبعیض نارواست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۹/۶۱۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

موضوع در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.

حکم مقرر در جزء ۲ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ناظر بر کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و شامل سازمان تأمین اجتماعی هم می شود.

سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص به نص قانون عمل کرده است و صرف مفاد ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی سازمان با توجه به ممنوعیت قانونی، کفایت نمی کند.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۳۶۶۰ مورخ ۱۳۶۱/۸/۱۰ اعلام کرده است که:

دستورالعمل مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

پرونده شماره ۰۱۰۰۰۳۱ مبنی بر «ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۲۰/۹۷/۱۶۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ مدیرکل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی:

اولاً، در خصوص ادعای مغایرت دستورالعمل با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۳۶۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ اعلام کرده است: «دستورالعمل مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.»

ثانیاً، بنابر حکم مقرر در جزء (۲) ذیل بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مبنی بر ذکر عبارت «کلیه دستگاه­های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» این حکم شامل سازمان تأمین اجتماعی نیز می­باشد.

ثالثاً، براساس مستند قانونی فوق­الذکر پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان کلیه دستگاه­های اجرایی تا سقف سی سال از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می­گیرد.

بنا به مراتب فوق آن قسمت از دستورالعمل شماره ۲۰۲۰/۹۷/۱۶۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ مدیرکل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت پاداش پایان سنوات خدمت کارکنان این سازمان صرفاً تا سقف سی سال مغایر شرع و قانون نبوده و قابل ابطال نمی­باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد انصاری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON