Search
Close this search box.

آیین نامه تسهیل کسب شایستگی های نوآوری و کارآفرینی کشور

فهرست مطالب

آیین نامه تسهیل کسب شایستگی های نوآوری و کارآفرینی کشور

شماره ۹۲۵۴۶/ت۶۰۷۹۴هـ ۱۴۰۲/۵/۲۸

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس­جمهور

دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه­ای و مهارتی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۲۵ به پیشنهاد شماره ۰۱/۱۰۰/۳۵۷۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و به استناد تبصره ماده (۱) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مصوب ۱۳۹۶،
آیین نامه تسهیل کسب شایستگی های نوآوری و کارآفرینی کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه تسهیل کسب شایستگی های نوآوری و کارآفرینی کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط، به کار می روند:

۱ـ قانون: قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مصوب ۱۳۹۶.

۲ـ مجریان دولتی: تمام ارائه دهندگان دولتی آموزش های رسمی و غیررسمی و سازمان نایافته موضوع بند (۷) ماده (۲) قانون.

۳ـ شورای عالی: شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه­ای و مهارتی.

۴ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون .

۵ ـ شایستگی کارآفرینی: توانایی خلق ارزش جدید (مادی و معنوی) از طریق خلاقیت و نوآوری، با تلاش متعهدانه و در نظر گرفتن مخاطرات ناشی از آن، ضمن تکیه بر منابع موجود و بهره گیری از آینده نگری.

۶ ـ شایستگی نوآوری: توانایی ایجاد و بکارگیری یک ایده نو و خلاق قابل تبدیل به یک محصول، خدمت یا شیوه مفید.

۷ـ اتاق­ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران.

ماده۲ـ اهداف این آیین­نامه به شرح زیر می باشد:

۱ـ ترویج و تقویت فرهنگ کارآفرینی و توسعه نوآوری متناسب با قابلیت­ها و ظرفیت­های ‏نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی، آموزش عالی و آموزش غیررسمی با بهره گیری از نظام آموزشی کشور.

۲ـ افزایش سهم سرمایه انسانی و ارتقای بهره وری در زنجیره تولید تا مصرف، از طریق آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگی­های نوآوری و کارآفرینی.

۳ـ ارتقای توان کارآفرینی نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد از طریق آموزش متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی).

۴ـ انسجام و هم افزایی در سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پشتیبانی در تمام سطوح آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگی­های نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر ارزش های ایرانی و اسلامی در سطح سازمانی و عمومی .

۵ ـ ارتقای جایگاه کشور در شاخص های نوآوری از طریق تسهیل در ایجاد و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری و کارآفرینی.

ماده۳ـ در راستای تحقق اهداف مذکور در بندهای (۱) و (۲) سیاست های کلی اشتغال و بندهای (۱) و (۵) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و این آیین نامه، دستگاه­های اجرایی موضوع این ماده مکلفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، مقدمات اجرای تکالیف زیر را فراهم نمایند:

۱ـ وزارتخانه­های موضوع ماده (۵) قانون مکلفند با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظام های حرفه ای، انجمن های علمی حرفه ای و اتاق­ها، سرفصل برنامه های درسی در آموزش های رسمی (عمومی و عالی) و غیررسمی خود را بر اساس استانداردهای آموزش، ارزشیابی و شایستگی های کارآفرینی و نوآوری در چهارچوب مصوبات شورای عالی به نحوی اصلاح نمایند که توسعه توانمندی های نوآورانه و کارآفرینانه در مخاطبان، با مهارت های تخصصی نرم و سخت رشته های شغلی، مهارتی و تحصیلی ترکیب گردد.

۲ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند با همکاری نظام های حرفه ای، انجمن های علمی حرفه ای و اتاق­ها، شایستگی­های نوآوری و کارآفرینی مدیران، سرپرستان، رؤسا، اساتید، معلمان، هنرآموزان و مربیان را به منظور ‏تحکیم نقش الگویی آنان برای مخاطبین، از طریق طراحی برنامه­های آموزشی و تربیتی ارائه نمایند .

۳ـ وزارتخانه های آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم، تحقیقات و فناوری مکلفند سازوکار لازم برای حمایت از ارائه­دهندگان خدمات استعدادیابی، مشاوره و هدایت شغلی و تحصیلی را با تأکید بر شناسایی و تقویت شایستگی های نوآوری و کارآفرینی و تشویق مخاطبان به انتخاب در رشته ها، حرفه ها و مهارت های مورد نیاز حال و آینده کشور، ‏متناسب با استعدادها، علاقه مندی و توانایی های آنان، طراحی و عملیاتی نمایند .

۴ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس­جمهور مکلف است با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم، تحقیقات و فناوری و اتاق ها و با هدف توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور و پرورش خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان و دانشجویان و با بهره گیری از ظرفیت دستگاه های اجرایی ذی­ربط و مشارکت های مردمی و بنگاه های اقتصادی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و با استفاده از ظرفیت پارک های علم و فناوری، اردوگاه های خلاق پروری (بوت کمپ های آموزشی) در سطوح عمومی و عالی در حوزه فناوری های تحول­آفرین را طراحی و اجرا نماید.

۵ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و اتاق ها و با استفاده از ظرفیت نهادهای ذی­ربط، دوره های آموزش مهارت های نرم و آموزش خلاقیت و کارآفرینی را در سطوح عمومی و عالی طراحی و اجرا نماید.

ماده۴ـ مجریان دولتی مکلفند در چهارچوب دستورالعمل موضوع بند (ز) ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون موضوع تصویب­نامه شماره ۱۵۹۰۰۳/ت۵۵۴۵۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹، گزارش عملکرد خود در اجرای این آیین­نامه را در مقاطع شش ماهه به دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند.

ماده۵ ـ مجریان دولتی مکلفند تکالیف مقرر در این آیین نامه را از محل اعتبارات مصوب مربوط اجرا و اعتبارات لازم برای اجرای این آیین نامه در سال­های آینده را به منظور درج در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

ماده۶ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است به استناد بند (ب) ماده (۴) آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۶۴۲/ت۲۷۷۰۱هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ با اصلاحات بعدی، برنامه­های موضوع این آیین­نامه را در تدوین شاخص­های ارزیابی عملکرد اختصاصی دستگاه مربوط، لحاظ و گزارش آن را به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON