Search
Close this search box.

تصویب نامه در خصوص بهره برداری از (۱۹۳۸) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۳۸) واقع در بخش مرکزی موسوم به موات بندرکلاهی روستای بندرکلاهی شهرستان میناب استان هرمزگان جهت احداث سالن ورزشی

فهرست مطالب

تصویب نامه در خصوص بهره برداری از (۱۹۳۸) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۳۸) واقع در بخش مرکزی موسوم به موات بندرکلاهی روستای بندرکلاهی شهرستان میناب استان هرمزگان جهت احداث سالن ورزشی

تصویب نامه در خصوص بهره برداری از (۱۹۳۸) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۳۸) واقع در بخش مرکزی موسوم به موات بندرکلاهی روستای بندرکلاهی شهرستان میناب استان هرمزگان جهت احداث سالن ورزشی

تاریخ تصویب:
1402/08/29

QR

جزئیات متن قانون

تصویب نامه در خصوص بهره برداری از (۱۹۳۸) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۳۸) واقع در بخش مرکزی موسوم به موات بندرکلاهی روستای بندرکلاهی شهرستان میناب استان هرمزگان جهت احداث سالن ورزشی

شماره۱۱۲۳۰۰/ت۶۱۷۲۳هـ ۱۴۰۲/۶/۲۸
تصویب نامه در خصوص بهره برداری از (۱۹۳۸) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۳۸) واقع در بخش مرکزی موسوم به موات بندرکلاهی روستای بندرکلاهی شهرستان میناب استان هرمزگان جهت احداث سالن ورزشی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۶/۱۸ به پیشنهاد شماره ۳۴۸۷۰/۹۹۵۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ معاونت حقوقی رییس­جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ـ بهره برداری از (۱۹۳۸) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۳۸) فرعی از (۵۸۵) اصلی، واقع در بخش مرکزی موسوم به موات بندرکلاهی روستای بندرکلاهی شهرستان میناب استان هرمزگان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص­شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، جهت احداث سالن ورزشی در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می­گیرد.

۲ـ این مجوز برای اجرا و بهره برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

۳ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است.

۴ـ در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، وزارت ورزش و جوانان مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را بر عهده دارد.

۵ ـ با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره­برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت وزیران است.

۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) مبنی بر اجرای طرح، نسبت به صدور سند مالکیت میزان مساحت مذکور در بند (۱) این تصویب نامه به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره­برداری وزارت ورزش و جوانان و درج عبارت «هرگونه فروش، تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.» در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل نماید.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON