Search
Close this search box.

تصویب نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۳

فهرست مطالب

تصویب نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۳

تصویب نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۳

تاریخ تصویب:
1402/09/07

QR

جزئیات متن قانون

تصویب نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۳

شماره ۱۳۵۴۰۷/ت۶۱۷۸۴هـ ۱۴۰۲/۸/۱
تصویب نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۳

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش

سازمان برنامه و بودجه کشور

دانشگاه آزاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۳ به پیشنهادهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و مصوبه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن درخصوص سیاست­ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش­عالی (پس از پایان متوسطه) تصویب کرد:

۱ـ هزینه خدمات ثبت­نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۳ مطابق پیشنهاد سازمان سنجش آموزش کشور و توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح جدول زیر تعیین می شود. درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش به حساب درآمدی مربوط نزد خزانه­داری کل کشور واریز و مراتب در بخش درآمدهای عمومی بودجه کل کشور منظور می گردد و معادل هزینه­های مورد نیاز برگزاری آزمون­ها ازطریق درج در ردیف های بودجه هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سازمان مذکور و وزارتخانه­های یادشده در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی و در اختیار آنها قرار می گیرد:

۲ـ کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند درخصوص حوزه برگزاری آزمون با سازمان سنجش آموزش کشور همکاری کنند.

۳ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام لازم درخصوص عدم تسری ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی به دستگاه­های تابع مرتبط با اجرای آزمون­ها را به عمل آورد.

۴ـ ضوابط صیانتی و امنیتی برگزاری آزمون­های موضوع این تصویب­نامه توسط سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد تا اعلام نتایج آزمون­های مذکور به صورت یکسان انجام می­پذیرد.

۵ ـ به منظور هوشمندسازی آزمون ها در سال ۱۴۰۳، مبلغ پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال (معادل پانصد میلیارد تومان) برای مرحله اول اجرای الکترونیکی آزمون ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از محل درآمدهای عمومی دولت پیش­بینی شود.

۶ ـ در صورت تأیید نیازهای تجهیزاتی سازمان سنجش آموزش کشور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، تمهیدات لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور جهت اجازه اخذ تسهیلات بانکی به منظور خرید تجهیزات و ماشین آلات تخصصی مربوط با هدف ارتقای کیفی برگزاری و اجرای آزمون ها فراهم می شود. بازپرداخت اقساط تسهیلات یادشده در طول برنامه هفتم توسعه از محل اعتبارات مصوب مربوط انجام می شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON