Search
Close this search box.

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق بهره برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل) از سه هکتار از اراضی پلاک ثبتی (۳۴) فرعی از (۵۶) اصلی، واقع در بخش (۹) ثبتی شهرستان آمل، استان مازندران

فهرست مطالب

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق بهره برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل) از سه هکتار از اراضی پلاک ثبتی (۳۴) فرعی از (۵۶) اصلی، واقع در بخش (۹) ثبتی شهرستان آمل، استان مازندران

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق بهره برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل) از سه هکتار از اراضی پلاک ثبتی (۳۴) فرعی از (۵۶) اصلی، واقع در بخش (۹) ثبتی شهرستان آمل، استان مازندران

تاریخ تصویب:
1402/09/07

QR

جزئیات متن قانون

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق بهره برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل) از سه هکتار از اراضی پلاک ثبتی (۳۴) فرعی از (۵۶) اصلی، واقع در بخش (۹) ثبتی شهرستان آمل، استان مازندران

شماره ۱۳۵۷۸۳/ت۶۱۸۲۷ک ۱۴۰۲/۸/۲
تصویب نامه در خصوص واگذاری حق بهره برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل) از سه هکتار از اراضی پلاک ثبتی (۳۴) فرعی از (۵۶) اصلی، واقع در بخش (۹) ثبتی شهرستان آمل، استان مازندران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۲ به پیشنهاد شماره ۴۹۳۷۵/۱۱۹۵۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ معاونت حقوقی رئیس­جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ـ حق بهره برداری از سه هکتار از اراضی پلاک ثبتی (۳۴) فرعی از (۵۶) اصلی، واقع در بخش (۹) ثبتی شهرستان آمل، استان مازندران مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص­شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع) و با کسر حریم­های قانونی، رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست­محیطی جهت اجرای طرح مصوب احداث دانشکده­های دامپزشکی، زیست­فناوری و گیاهان دارویی و غیره در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل) قرار می گیرد.

۲ـ این مجوز برای اجرا و بهره برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

۳ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است.

۴ـ در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را بر عهده دارد.

۵ ـ با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره ­برداری بعدی از محدوده، منوط به تصویب هیئت وزیران است.

۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) اعلام و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر (الحاقی ۱۳۲۴/۷/۲۵) آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان ها و تأسیسات احداث­شده در محدوده در اختیار مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره­برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و درج عبارت «هرگونه فروش، تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.» در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل نماید.

۷ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین­نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل) مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یک­ بار به دفتر این کمیسیون ارائه کند.

این تصویب­نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰به تأیید رئیس ­جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON