Search
Close this search box.

تصویب نامه در خصوص حق بهره برداری وزارت ورزش و جوانان از (۲۶۷۵۶) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی واقع در بخش (۷) روستای شمیل، شهرستان حاجی ­آباد، استان هرمزگان

فهرست مطالب

تصویب نامه در خصوص حق بهره برداری وزارت ورزش و جوانان از (۲۶۷۵۶) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی واقع در بخش (۷) روستای شمیل، شهرستان حاجی ­آباد، استان هرمزگان

تصویب نامه در خصوص حق بهره برداری وزارت ورزش و جوانان از (۲۶۷۵۶) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی واقع در بخش (۷) روستای شمیل، شهرستان حاجی ­آباد، استان هرمزگان

تاریخ تصویب:
1402/09/07

QR

جزئیات متن قانون

تصویب نامه در خصوص حق بهره برداری وزارت ورزش و جوانان از (۲۶۷۵۶) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی واقع در بخش (۷) روستای شمیل، شهرستان حاجی ­آباد، استان هرمزگان

شماره ۱۳۹۳۴۲/ت۶۱۸۱۸ک ۱۴۰۲/۸/۷
تصویب نامه در خصوص حق بهره برداری وزارت ورزش و جوانان از (۲۶۷۵۶) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی واقع در بخش (۷) روستای شمیل، شهرستان حاجی ­آباد، استان هرمزگان

وزارت ورزش و جوانان

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۲ به پیشنهاد شماره ۳۲۵۶۸/۱۱۷۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ معاونت حقوقی رئیس­ جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب ‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ـ حق بهره برداری از (۲۶۷۵۶) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۱) فرعی از (۶۱) اصلی، واقع در بخش (۷) روستای شمیل، شهرستان حاجی ­آباد، استان هرمزگان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص­ شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ها و مراتع) و با کسر حریم­ های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی و رعایت حقوق عرفی، جهت فضای ورزشی در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می گیرد.

۲ـ این مجوز برای اجرا و بهره برداری از محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب، معتبر است.

۳ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است.

۴ـ در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، وزارت ورزش و جوانان مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برعهده دارد.

۵ ـ با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت وزیران است.

۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی ۱۳۲۴/۷/۲۵)، نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت ساختمان ها و بناها مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت ورزش و جوانان و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است» در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل نماید.

۷ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین­نامه داخلی هیئت دولت

مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت ورزش و جوانان مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یکبار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.

این تصویب­ نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳به تأیید رئیس ­جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON