Search
Close this search box.

رای شماره ۱۴۶۵۳۱۳ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع : بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند ۱۴۰۱/۶/۳۰ ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۴۶۵۳۱۳ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع : بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند ۱۴۰۱/۶/۳۰ ابطال نشد

رای شماره  ۱۴۶۵۳۱۳ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع : بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند ۱۴۰۱/۶/۳۰ ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/09/19

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره  ۱۴۶۵۳۱۳ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع : بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند ۱۴۰۱/۶/۳۰ ابطال نشد

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۵۳۱۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷

* شکات: ۱ـ وحید میرزایی ۲ـ عبدالرضا مرادی

*طرف شکایت: ۱ـ شهرداری کازرون ۲ـ استانداری فارس

*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند ۱۴۰۱/۶/۳۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شکات دادخواستی به طرفیت ۱ـ شهرداری کازرون ۲ـ استانداری فارس به خواسته ابطال بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند ۱۴۰۱/۶/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند ۱۴۰۱/۶/۳۰

در خصوص محل دفن زباله شهر کازرون مقرر شد:

با توجه به گزارش مشاور شهرداری کازرون و بر اساس اولویت های ارائه شده دو گزینه جهت محل دفن زباله شهر کازرون و یک گزینه جهت دفع نخاله های ساختمانی طبق مشخصات زیر مورد تأیید قرار گرفت و می بایست با هماهنگی سازمان صمت ضمن بازدید و بررسی دقیق موقعیت معادن مجوز لازم توسط سازمان صمت ظرف مدت یک هفته صادر و اداره کل منابع طبیعی نیز ظرف مدت یک هفته نسبت به واگذاری موقعیت اراضی اقدام و شهرداری هرچه سریعتر راه اندازی سایت جدید را در دستور کار قرار دهد.

*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در بند ۲ مصوبه……………….. مفاد جدید در منطقه خشت و کنار تخته واقع در اراضی کمارج مغایر مواد ۵ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۶ و ۱۸۹ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ از لحاظ عدم رعایت کلیه معیارهای زیست محیطی، زمین شناسی هیدرولوژی، خاکشناسی و حریم خطوط انتقال نیرو، آب و جمعیت در محل احداث سایت (فنی پسماند و قرار داشتن در مسیر رودخانه های فصلی و دائمی، مسیل ها و آب راههای مستمر به رودخانه ها بدلیل ورود آب های روان و تغذیه ذخایر زیرزمینی و انتقال به رودخانه و همچنین قرار داشتن سایت در منطقه ای که دارای چاه ها، چشمه ها، دریاچه ها و برکه های آب شیرین متعدد بوده و عدم رعایت فاصله یک کیلومتری و مغایرت با مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ از ضوابط زیست محیطی به دلیل قرار داشتن سایت بر روی منابع تغذیه آبهای زیرزمینی و قرار داشتن سایت در محل در عمق کمتر از ۵ متر با سطح آب زیرزمینی…………… در اراضی و مناطقی که دارای سنگ های انحلال پذیر ساخته گچ و گینه های نمکی و معادن سنگ نمک و قرار داشتن…………. و فنی پسماند در مسیر و حریم گسل فعال و شناخته شده جنوب ایران و بخش گسل های…………. در منطقه زلزله خیز خشت و کنار تخته و مغایرت با مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ و ماده۲۳ و تبصره آن و ماده۲۵ و ۲۷ و ۲۸ به دلیل احداث…………… دقیقاً بر روی ذخایر معدنی سنگ گچ و سنگ نمک و عدم رعایت اصول مربوط به زیبایی شناختی به دلیل چشم انداز و……………. مقرر در مصوبه کارگروه پسماند انسانی در مناطق جمعیتی،………………، تفرج گاه و تفریحگاه ها و مناطق مذهبی ساختند بقعه منیر که امامزده میرمحمد علیه السلام و عدم قابلیت استفاده در آب و هوای گرم تابستانی و بارندگی زمستان و قرار گرفتن بر زمینهایی که شامل مکان های باستانی و تاریخی که در عزمت آثار ملی قرار داده و مغایرتی با قاعده فقهی لاضرر به دلیل عدم جواز سوء استفاده از حق حاکمیتی در تخریب محیط زیست و نادیده گرفتن حقوق اهالی و مالکیت مالکین بر اراضی کشاورزی موجود در مسیر محل احداث……………. همچنین مغایر با اصل ۴۵ و ۴۰ قانون اساسی و اصول مقرر در بند ماده۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و درخواست ابطال آن مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف های شکایت به موجب جوابیه های ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ و ۱۰۷۳۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ با ارائه ۱۸ فقره مستندات و………….. و موافقت نامه مراجع ذیربط اجمالاً تشریح داده اند که اولاً مصوبه کارگروه مدیریت پسماند استان که شاکی درخواست ابطال آن را دارد برابر حدود اختیارات و وظایف قانونی مصرح در ماده (۱۲) قانون مدیریت پسماند و تبصره ۳ ماده (۲) آیین نامه اجرای آن مصوب ۱۳۸۴/۵/۵ و بر حسب وظیفه ذاتی کارگروه به تصویب رسیده است. برابر ماده یاد شده و بند ۳ ماده (۶) آئین نامه موصوف، تعیین محل دفن و دفع پسماند بر عهده وزارت کشور (کارگروه موضوع تبصره ماده (۳) آیین نامه) با هماهنگی سازمان محیط زیست به عنوان دبیر کارگروه و جهاد کشاورزی می باشد و در همین راستا صدور مجوز محل دفع منوط به اخذ نظر وزارت جهاد کشاورزی (اداره منابع طبیعی و آبخیزداری) و وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ای) و سازمان صمت گردیده است. اداره منابع طبیعی شهرستان کازرون طی نامه شماره ۲۱/۱۰/۵۳۲۸ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹، سازمان صمت استان طی نامه شماره ۱۰۸/۶۴۷۱۹ ـ ۱۴۰۱/۹/۱، شرکت سهامی آب منطقه ای فارس (مدیریت شهرستان کازرون) طی نامه شماره ۱۶/۲۲۷/۲۲۱۵ ـ ۱۴۰۱/۸/۴ و سازمان حفاظت محیط زیست استان طی نامه شماره ۱۴۰۱/۶۰۰/۱۶۱۲ ص ـ ۱۴۰۱/۲/۲۲ مکان پیشنهادی مصوب کارگروه مدیریت پسماند استان را جهت دفن و دفع پسماندهای عادی تایید نموده اند.

ثانیاً: برابر مکاتبات اشاره شده ابتدا ۶ گزینه برای استقرار سایت پسماند توسط اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری فارس به سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شده لیکن سازمان مذکور پس از بررسی و تطبیق آنها با ضوابط، ۲ مورد را به طور کلی رد و ۴ مورد مابقی را به ترتیب اولویت مشروط به اعلام نظر بلامانع از سوی اداره کل صمت و شرکت سهامی آب منطقه ای تأیید نموده است و همین امر گواه انجام کار کارشناسی دقیق به منظور رعایت ضوابط قانونی در حوزه مدیریت پسماند می باشد و ادعای خواهان ها مبنی بر عدم رعایت قوانین موضوعه مقرون به صحت نمی باشد.

در پایان گزارشات اداره کل حفاظت محیط زیست استان (۱۸۱۹ / ۶۰۰ / ۱۴۰۲ ص ـ ۱۴۰۲/۳/۳) و شهرداری کازرون (۲۱۹۰ ـ ۱۴۰۲/۲/۲۵) به پیوست لایحه تقدیم می گردد، از آنجا که اقدامات صورت گرفته در فرآیند مذکور به طور کامل از ابتدا تا انتها برابر قوانین و مقررات مربوط و حسب صلاحیت ذاتی مراجع تصمیم گیرنده و در راستای تامین امنیت سلامت و بهداشت محیط شهر و شهروندان معمول گردیده است، از آن مقام محترم قضایی تقاضای رد شکایت مطروحه را می نماید.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۱۱ مبنی بر درخواست ابطال بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ کارگروه مدیریت پسماند استان فارس در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده: «محل های دفن پسماندها بر اساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.» و بر اساس مستندات ارائه شده از سوی طرف شکایت در انتخاب محل جدید دفن پسماند شهر کازرون، کلیه معیارهای زیست محیطی، زمین شناسی، هیدرولوژی، توپوگرافی، فیزیوگرافی، اقلیمی، خاکشناسی، مناطق تحت مدیریت سازمان، حریم خطوط انتقال مواد نفتی، آب و نیرو، راه های دسترسی، مناطق جمعیتی و سایر معیارهای مندرج در دستورالعمل ابلاغی ارزیابی فنی و ضوابط زیست محیطی رعایت گردیده و تایید و موافقت تمامی دستگاه های ذیربط در این خصوص اخذ شده است، لذا بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ کارگروه مدیریت پسماند استان فارس در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON