Search
Close this search box.

تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

فهرست مطالب

تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط به سال مالی  منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

تاریخ تصویب:
1402/09/29

QR

جزئیات متن قانون

تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط به سال مالی  منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

شماره ۱۰۴۳۶۵/ت۶۱۴۹۶هـ ۱۴۰۲/۶/۱۳
تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲۲/۱۰/۲۵۰۳

مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:

۱ـ با توجه به اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی در بند (۴) گزارش حسابرسی، صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ پیوست٭ که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه های مصوب مطابق قانون تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد .

۳ـ تصویب گزارش عملکرد سال آتی هیئت مدیره سازمان یادشده منوط به تحقق موارد زیر است :

الف ـ ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه.

ب ـ ارائه گزارش عملکرد طرح های عمرانی و سرمایه گذاری در منطقه بر اساس اهداف کمی مصوب در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین شده.

پ ـ رفع مغایرت های موجود میان گزارش عملکرد و انحراف بودجه در گزارش

هیئت مدیره و حسابرس.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON