Search
Close this search box.

تصویب نامه در خصوص واگذاری بهره­برداری از میزان (۴۴۹/۹) و (۲۴۷/۹۰) مترمربع به ترتیب از پلاک ثبتی (۱۶۳۳) و (۱۶۳۱) فرعی از (۲) اصلی واقع در بخش (۲) آبادان، از شرکت پالایش نفت آبادان به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب

تصویب نامه در خصوص واگذاری بهره­برداری از میزان (۴۴۹/۹) و (۲۴۷/۹۰) مترمربع به ترتیب از پلاک ثبتی (۱۶۳۳) و (۱۶۳۱) فرعی از (۲) اصلی واقع در بخش (۲) آبادان، از شرکت پالایش نفت آبادان به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تصویب نامه در خصوص واگذاری بهره­برداری از میزان (۴۴۹/۹) و (۲۴۷/۹۰) مترمربع به ترتیب از پلاک ثبتی (۱۶۳۳) و (۱۶۳۱) فرعی از (۲) اصلی  واقع در بخش (۲) آبادان، از شرکت پالایش نفت آبادان  به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب:
1402/09/29

QR

جزئیات متن قانون

تصویب نامه در خصوص واگذاری بهره­برداری از میزان (۴۴۹/۹) و (۲۴۷/۹۰) مترمربع به ترتیب از پلاک ثبتی (۱۶۳۳) و (۱۶۳۱) فرعی از (۲) اصلی  واقع در بخش (۲) آبادان، از شرکت پالایش نفت آبادان  به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

شماره ۱۰۷۹۳۳/ت۶۱۶۸۴ک ۱۴۰۲/۶/۲۰
تصویب نامه در خصوص واگذاری بهره­برداری از میزان (۴۴۹/۹) و (۲۴۷/۹۰) مترمربع به ترتیب از پلاک ثبتی (۱۶۳۳) و (۱۶۳۱) فرعی از (۲) اصلی واقع در بخش (۲) آبادان، از شرکت پالایش نفت آبادان به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۶/۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۶۷۸/۸۸۰۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و در اجرای مواد (۴) و (۵) آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب­نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ـ بهره­برداری از میزان (۴۴۹/۹) مترمربع تحت پلاک ثبتی (۱۶۳۳) فرعی از (۲) اصلی و میزان (۲۴۷/۹۰) مترمربع از پلاک ثبتی (۱۶۳۱) فرعی از (۲) اصلی، واقع در بخش (۲) آبادان، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه­های پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از شرکت پالایش نفت آبادان به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار و معادل قیمت دفتری آن از سرمایه شرکت یادشده کسر می‏گردد.

۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت به شرح بند فوق به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره­برداری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با درج عبارت “هرگونه تغییر بهره‏بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود” اقدام نموده و سند یادشده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره‏ کل مدیریت اموال و دارایی­های دولت) ارسال نماید.

۳ـ در صورت تغییر بهره­بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره­بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره­بردار بعدی اقدام نماید.

این تصویب­نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON